Välkommen till vår nya kurs om hyresnämndsprocessen med hyresrådet Erik Ferlin. Genom sin bakgrund som advokat och med tio års erfarenhet som hyresråd kommer föreläsaren att ge dig konkreta verktyg och råd för att på bästa sätt processa i hyresnämnden.

Livesändning – kurstillfället den 20 januari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Att processa framgångsrikt i hyresnämnden förutsätter – förutom tillämpning av inte helt lättillgängliga materiella regler – kunskaper om en mängd processuella regler, i lag och i praxis.

Syftet med denna kurs är att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper om dessa regler. Kursen syftar även till att ge kursdeltagaren en inblick i relevanta taktiska överväganden från ansökan till medling och beslut i nämnden. Vidare ger kursen en genomgång om bl.a. vad som kan förväntas av aktörer i hyresnämnden, nämndens materiella processledning, nämndens medlingsverksamhet och adekvata/aktuella avgöranden.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Processuella regler i hyresnämnden
 • Ansökan och hyresnämndens handläggning
 • Medlingsförfarandet i hyresnämnden och sammanträdets disposition
 • Hyresnämndens prövning
 • Avgöranden i processuella frågor 

Syfte med utbildningen:

Ge deltagaren förutsättningar att på bästa sätt processa i hyresnämnden

Målgrupp:

Advokater, förbundsjurister och andra jurister som arbetar med framför allt kommersiell hyresrätt samt andra aktörer inom fastighetsägande eller fastighetsförvaltande bolag

 

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Inledning; hyresnämnden när, var, hur och varför?

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Den inledande processen i hyresnämnden

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Sammanträde; prövningsärenden och/eller medling

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Särskilt om processen avseende kommersiell hyra

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.