Kursen Hyresrätt lokal – kontrakt och tvister ger dig väsentlig kunskap om det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment ur ett praktiskt riskperspektiv.

Hyreslagstiftningen skiljer sig från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas bland frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl hyresvärd som hyresgäst. Många frågor rör därför det kommersiella lokalhyresavtalet där hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta. Det finns därför en hel del att vinna på att vara påläst.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment ur ett praktiskt riskperspektiv. Fokus kommer ligger vid att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.2) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Under kursen kommer även praxis under de senaste åren att hanteras, samt nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med uthyrning av kommersiella lokaler, som ägare eller förvaltare. Denna kurs är också av intresse för andra medarbetare på fastighetsföretag.

Som deltagare får du kunskap om:

• Tvingande lag; vad kan man avtala?
• Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.2)
• Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
• Att träffa hyresavtal
• Tillåten användning, avvikelser
• Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
• Hyresvärdens felansvar; påföljder
• Praktikfrågor
• Hyresgästens uppsägning:
– för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
– för avflyttning
• Hyresvärdens uppsägning:
– för avflyttning
– dito för omförhandling
– bundenhet från avtalssynpunkt
– bundenhet från skadeståndssynpunkt
– Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
• Uppskovsprövning
• Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
• Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen


Målgrupp:

Fastighetsägare, fastighetsförvaltare och uthyrare som i första hand arbetar med kommersiella lokaler.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå