Välkommen till kursen som ger dig en överblick och en praktisk genomgång av den svenska regleringen sedan industriutsläppsdirektivet trädde i kraft.

Det har nu gått drygt fyra år sedan EU:s industriutsläppsdirektivs (2010/75/EU) bestämmelser införlivades i den svenska lagstiftningen. De mer centrala reglerna finns i miljöbalken och industriutsläppsförordningen (2013:250). Sedan reglerna infördes i den svenska lagstiftningen har också nya BREF:ar och BAT-slutsatser hunnit träda ikraft.

Kursen riktar sig till alla som vill få en överblick och genomgång av industriutsläppsregleringen. Tonvikten kommer att vara på den svenska regleringen och ambitionen är att du som deltagare ska kunna använda kunskaper från kursen i ditt dagliga arbete.

Som deltagare får du kunskap om:

• EU:s industriutsläppsdirektivet
• BREF:ar (Best Available Techniques Reference Documents) och BAT (Best Available Techniques)-slutsatser
• Hur direktivet har införts i svensk rätt: Statusrapport med mera


Målgrupp:

Miljöansvariga och miljöhandläggare inom den privata industrin och den offentliga sektorn.
Jurister, tekniker och produktionschefer som kan ha behov av kännedom om IED.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  EU:s industriutsläppsdirektiv, BREF:ar och BAT-slutsatser

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Miljöprövningsförordningen
  - Klassificering av verksamheter och åtgärder; anmälan eller tillstånd?
  - Ändring av IED-verksamheter

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Industriutsläppsförordningen
  - Vad är en industriutsläppsverksamhet?
  - Vad är huvud- respektive sidoverksamhet och huvud- respektive sidoslutsatser?
  - Anpassade villkor; vad är det och hur är villkoren tänkta att fungera och när?
  - Kravet på statusrapport
  - Periodiska kontroller; vem ska utföra dem, när och vad ska de omfatta?
  - Utsläppsvärden i slutsatser om bästa möjliga teknik som begränsningsvärden
  - Förordningens krav på andra försiktighetsmått

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Industriutsläppsförordningen (forts.)

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har de bästa föreläsarna.

Stefan Flemström

Advance Advokatbyrå