Välkommen till ett webbinarium om aktuella frågor kring IFRS. Regelverket är obligatoriskt i koncernredovisningen för bland annat börsnoterade företag och för finansiella företag men betydligt fler företag har valt att tillämpa det. Då de koncerner som tillämpar IFRS ofta har dotterbolag som tillämpar svenska regler kommer vi även att belysa några av skillnaderna.

Vi kommer på en övergripande nivå gå igenom regelverket (vem som ska eller får tillämpa det), uppbyggnaden av regelverket (vilka standarder som finns och är antagna av EU), samt hur IFRS förhåller sig till våra svenska regler och de krav som ställs i årsredovisningslagen. I samband med detta kommer vi att jämföra med K3 samt de svenska anpassningar som Rådet för finansiell rapportering har tagit fram.

Under webbinariet kommer vi att beröra ett antal av de standarder som IFRS består av.

Vi kommer även att gå in på vad som är på gång när det gäller ESEF (European Single Electronic Format), dvs digital inlämning av den finansiella rapporten.

Som deltagare får du kunskap om:

  • IFRS-regelverkets uppbyggnad
  • Vilka företag som ska eller får tillämpa det
  • Nyheter och vad som är på gång
  • Beskrivning av några standarder inom regelverket
  • Några skillnader jämfört med svensk redovisning (K3).

Målgrupp:

Ekonomer, redovisningschefer, ekonomichefer, redovisningskonsulter och revisorer

Webbinariet genomförs den 27 maj kl 15:00-16.30 . Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.