Välkommen på en kursdag som är full av information som är av stor vikt för dig som arbetar inom ekonomi och revision, inte minst om din roll innebär något slags övergripande ansvar.

Livesändning – kurstillfället den 6 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Oavsett om du är ny inom området och inte jobbat mycket med IFRS tidigare eller om du är erfaren, så är detta en mycket bra chans att få en omfattande sammanfattning av regelverket. Kunskapen som ges är både teoretiskt och praktiskt inriktad.

Under dagen kommer föreläsarna att gå igenom allmänt om vilka regelverk gällande redovisning som finns i Sverige, vad som särskilt utmärker dem och vilka företag som tillåts eller är förpliktade tillämpa vilka regelverk. De berättar om den tillsyn som gäller för företag som är börsnoterade, det vill säga som måste tillämpa IFRS (så att harmonisering med andra EU- länder uppnås). Föreläsarna går även igenom de olika normgivarna och aktörerna på området och vem som gör vad.

Efter den översiktliga genomgången ges en mer djupgående bild. Bland annat kommer föreläsarna gå igenom alla av EU antagna IFRS och IAS standarder. Med tanke på antalet standarder blir det översiktligt för varje. I samband med detta vi även om RFR 2, dvs om avsteg ska eller får göras i juridisk person. Skillnader mellan K3 och IFRS kommer också behandlas för att tydliggöra hur och var nationell lagstiftning avviker från internationell dito.

Föreläsarna kommer under kursen att utgå ifrån ett bildspel och en årsredovisning. Årsredovisningen tillhör ett börsnoterat företag som tillämpar IFRS och syftar till att visa vilka bestämmelser som har påverkat utformningen av årsredovisningen. Detta praktiska inlärningssätt kommer underlätta din förståelse för ämnet.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka företag som får eller måste tillämpa IFRS när års- eller koncernredovisning upprättas.
 • Vilka IFRS- standarder som är antagna av EU.
 • Det väsentliga i dessa standarder samt hur de har påverkat upprättandet av en årsredovisning för ett börsnoterat företag.
 • IAS standarder

MÅLGRUPP:

Ekonomer, redovisningschefer, ekonomichefer, redovisningskonsulter och revisorer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Teori om de bestämmelser som styr arbetet med att upprätta en koncernredovisning. Vi går igenom vilka företag som får eller måsta tillämpa IFRS.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Vi går igenom de IFRS och IAS standarder som är antagna av EU och som därmed måste tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vi går igenom de IFRS och IAS standarder som är antagna av EU och som därmed måste tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Vi går igenom de IFRS och IAS standarder som är antagna av EU och som därmed måste tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.