Syftet med denna ekonomiskt inriktade immaterialrättskurs är att ge dig som kursdeltagare en så konkret förståelse som möjligt för vilka ersättningar som är aktuella i olika intrångsfall inom immaterialrätten och hur man rent praktiskt uppnår bästa möjliga resultat i tvister därom.

Under dagen går föreläsarna igenom rättsutvecklingen ifråga om skadestånd kopplat till immateriella intrång över tid, både principiellt ifråga om nya rättsregler och de mer individuella bedömningarna som har gjorts av domstolarna genom åren. Extra fokus läggs vid den eventuella ovisshet som lätt kan uppstå om när part kan luta sig mot regeln om att domstolen kan uppskatta skadans storlek.

Därefter ser föreläsarna närmare på de processuella förutsättningarna för en intrångstalan inom immaterialrätten med fokus på skadeståndet, inklusive frågor om när motpartens ställföreträdare kan göras personliga ansvariga, samt säkerhets- och verkställighetsåtgärder som skapar förutsättningar för att få betalt enligt en dom.

Slutligen görs en mer konkret genomgång av ett praktikfall, med fokus på hur du förbereder och driver ett intrångsfall, samt vilka överväganden som blir aktuella för att maximera ersättningen.

Som kursdeltagare får du under kursdagen en fördjupad kunskap om:

 • Rättsliga utgångspunkter för bestämmande av ersättningsnivåer
 • Praxis avseende utdömda skadestånd
 • Hur du maximerar ersättningen utan att riskera rättegångskostnader
 • Hur du i största möjliga mån säkrar verkställighet av en dom om ersättning
 • Hur gör du när intrången är många och spridda?

 

Målgrupp:

Bolagsjurister, advokater och alla andra som hanterar frågor om intrång i immateriella rättigheter och är intresserade av att veta vad ensamrätten är värd i form av ersättning vid intrång och hur man maximerar möjligheterna att få ut full ersättning

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Rättsliga utgångspunkter för bestämmande av ersättningsnivåer

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Utvecklingen i praxis

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Intrångsprocessen, skadestånd och verkställighet

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Praktikfall med överväganden inklusive ett scenario med ett större antal intrång av samma typ men med olika motparter.

 • 16.00

  Kursen avslutas