Immaterialrättsdagen

Kursen tar upp aktuella utvecklingslinjer i immaterialrätten.

Den här kursen berör aktuell praxis från EU domstolen, Tribunalen, OHIM, de allmänna domstolarna samt Högsta förvaltningsdomstolen och Patentbesvärsrätten. Även immaterialrättsligt relevant praxis från Marknadsdomstolen kommer att beröras. Särskilt behandlas känneteckensrätt (firma, varumärke, geografiska beteckningar), mönsterrätt och upphovsrätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare.  I sammanhanget diskuteras val av rättsgrund, skadestånd och andra sanktioner, angrepps och försvarsstrategier samt beviskrav i dialog med auditoriet. Kursen är praxisorienterad. Programmets exakta innehåll kommer att bestämmas i anslutning till kursdagen, utifrån den utveckling som sker under året.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Vad som diskuteras internationellt inom immaterialrätten
 • Designskydd
 • Upphovsrätt
 • Varumärkesrätt
 • Marknadsrätt
 • Åtgärder vid immaterialrättsintrång
 • Svenska rättsfall
 • Viktig immaterialrättslig praxis från EG domstolen

Målgrupp

Advokater med immaterialrätt som specialitet, varumärkesombud, praktiserande jurister och andra aktörer som kommer i kontakt med immaterialrätten.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Utvecklingsperspektivet –
  en översikt över aktuella immaterialrättsfrågor, globalt, europeiskt och internationellt. Lagändringar. Ny europeisk patentdomstol. Ny svensk patent- och marknadsdomstol

 • 10.15 - 12.00

  UPPHOVSRÄTT (bland annat databaser, datorprogram, piratkopiering, länkning och ansvar för sekundära utnyttjanden)
  - Aktuell praxis i EU och Sverige
  - Sanktioner, försvars och angreppsstrategier
  DESIGNRÄTT (mönster och formgivningsskydd)
  - Aktuell praxis i EU och Sverige
  - Sanktioner, försvars och
  angreppsstrategier.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.45

  KÄNNETECKEN (Varumärken, firma och geografiska beteckningar
  - Aktuell praxis i EU och Sverige.
  - Sanktioner, försvars och angreppsstrategier.

 • 15.00 - 16.00

  MARKNADSRÄTT (otillbörlig marknadsföring mellan näringsidkare).
  - Försvars och angreppsstrategier med utgångspunkt i aktuell praxis.