Under denna kursdag får du som kursdeltagare en praktisk inriktad genomgång av den civilrättsliga och bolagsrättsliga utformningen av olika modeller för resultatfördelning mellan ägare och personal.

Livesändning – kurstillfället den 8 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Kursen berör skatteregler  för arbetsgivaren, ägaren och den anställde vid bonus, teckningsoptioner, syntetiska optioner, personaloptioner, kvalificerade personaloptioner och utdelning på olika aktieslag m.m. Vilken dokumentation ska upprättas (vad regleras i avtal, aktieägaravtal, bolagsordning, bolagsstämmoprotokoll, registrering hos bolagsverket)? Vad är avdragsgillt? Hur ska utdelning, vinst annan ersättning deklareras? Kursen är en fördjupning och passar dig som har kunskap i allmänna beskattningsregler.

 

Som deltagare får du kunskap om
Skatteregler kring utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier, olika aktieslag, övriga värdepapper, personaloptioner, kvalificerade personaloptioner, underprisöverlåtelser av näringsbetingade andelar, andelsbyten, fission, emission, indragning av aktier.

Målgrupp:

Erfarna revisorer och redovisningskonsulter, skatterådgivare och advokater.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10-15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.