En praktisk kurs inom arbetsrätt och skatterätt baserad på tillämplig lagstiftning, aktuella rättsfall och praktisk erfarenhet.

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om förmåner som komplement till lön för att kunna rekrytera och behålla nyckelkompetens inom företaget samt hur du i din dagliga verksamhet praktiskt hanterar vanligt förekommande arbetsrättsliga och skatterättsliga problem. Kursen berör primärt skatterättsliga frågor avseende incitamentsprogram och arbetsrättsliga frågor om hur förmåner bör regleras och arbetsgivarens ansvar i förhållande till den anställde.

Kursen tar sin utgångspunkt i hantering av anställdas anställningsförmåner, vad arbetsgivaren bör tänka på vid upprättande av olika förmånspaket samt olika förmåners fördelar och möjliga utmaningar. Kursen kommer praktiskt belysa ämnet förmåner; vad bör man tänka på? Varför ska arbetsgivaren utge förmåner som komplement till lön? Vad får förmånerna för skattekonsekvenser? Hur bör arbetsgivaren reglera förmånerna? Finns de några risker med att utge förmåner?

En statlig utredning har haft i uppdrag att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet med utredningen har varit att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018 och vi kommer under kursen därför fokusera på utredningen ”Beskattning av incitamentsprogram”, de skatterättsliga konsekvenserna av förslaget samt en jämförelse av hur skattereglerna avseende incitamentsprogram ser ut i andra länder i förhållande till förslagen i utredningen.

Vi avslutar dagen med en genomgång av nyheter och trender inom området.

Kursen baseras på tillämplig lagstiftning, aktuella rättsfall och praktisk erfarenhet. Syftet med kursen är att du ska få kunskap om vanligt förekommande arbetsrättsliga och skatterättsliga problem och lösningar, som du kan tillämpa i din dagliga verksamhet. Exempel hämtas från praxis och verklighetsbaserade exempel.

Under hela dagen står det fritt för Dig som deltagare att ställa egna frågor.

Som deltagare får du praktisk kunskap om:

 • Hur kan arbetsgivaren utforma ett förmånspaket för att behålla och rekrytera personal?
 • Vad ska man som arbetsgivare tänka på vid utformningen av förmånspaket och vad får de olika förmånerna för skattekonsekvenser?
 • Kan arbetsgivaren förebygga eventuella krav och tvister avseende förmåner?
 • Vad har arbetsgivaren för ansvar i förhållande till den anställde avseende utfallet av förmånerna?
 • Hur bör policy för exempelvis pensioner och bonus utformas?
 • Incitamentsprogram som belöningsmodell, fördelar och nackdelar?
 • Vilka olika typer av incitamentsprogram finns det och för vilka ändamål och syften förekommer sådana program?
 • Innebär utredningen ”beskattning av incitamentsprogram” konkurrenskraftiga skatteregler och vilka arbetsgivare påverkas av förslaget?
 • Nyheter, trender och jämförelser.

 


MÅLGRUPP

Ekonomichefer, VD, Personalchefer, HR-chefer, HR-generalister och HR-specialister, fackliga ombudsmän samt övriga som arbetar med arbetsrättsliga frågor. Kursens syfte är att utifrån praktikerns behov ge fördjupad kunskap och konkreta råd inom området.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Inledning/ Olika förmåner och dess skattekonsekvenser

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Hur bör olika förmåner, såsom pension och bonus, hanteras av arbetsgivaren?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad är incitamentsprogram? Hur bör de hanteras av arbetsgivaren?
  En analys i ljuset av utredningen ”Beskattning av incitamentsprogram”

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Nyheter, trender och reflektioner inom området

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket

BG Institute har hög kvalitet och välarrangerade utbildningar.

Personalchef, Orkla Foods AB

Första tillfället- kommer bli fler! Intressanta och aktuella ämnen. BG Institute upplevs följa önskemål och lyssna till behov från marknaden.

HR-specialist, TallinkSilja AB