Vad innebär individuell lön i praktiken och hur ska den individuella lönesättningen kombineras med lika lön för likvärdigt arbete?

Individuell lön är ett av arbetsgivarens styrmedel och därför gäller det att styra mot rätt mål. Individuell lönesättning ska premiera ökad måluppfyllelse och därför är det också av yttersta vikt att lönekriterier inte förväxlas med arbetsrättsliga grundkrav. För att säkerställa jämställd lönesättning är det viktigt att fokus hela tiden riktas mot hela lönen och inte som tidigare enbart mot lönehöjningen.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Lön som styrmedel.
 • Resultat – inte prestation.
 • Resultat – inte personliga egenskaper eller förmåga.
 • Diskrimineringslagstiftningen och lönekriterier.
 • Lönens beståndsdelar (vad, marknad, hur).
 • Grundkrav i anställningen – kriterier att undvika.
 • Lönesamtal är ingen förhandling.

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, HR-chefer, förhandlingschefer, HR-konsulter.

Syfte med utbildningen:

 • Trygghet och tydlighet i lönesättning.
 • Skillnad mellan lönekriterier och arbetsrättsliga grundkrav.
 • Mod att styra med lön.
 • Fokus på hel lön i stället för lönehöjning.

Den 18 november har du även chansen att gå vår heldags kurs Lönesättning, lönesamtal och lönebildning, läs mer.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen livesändes som webbinarium i mars 2022 och är 60 minuter lång. E-kursen är tillgänglig t.o.m. 31 december 2022

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Georg Frick
Arbetsgivarkonsult
Läs mer