Låt oss presentera vår helt nya kurs, Inför bolagsdeklarationen – Fällor och fel, med Lars Johansson som föreläsare.

Under kursen ges en genomgång av inkomstskattedeklarationen för aktiebolag – från början till slut. Lars Johansson delar med sig av sina erfarenheter av de vanligaste fällorna och felen vid deklarationsupprättande. Kursen ger även en bakgrund till de materiella skattemässiga reglerna som bl.a. medför skattemässiga justeringsposter i inkomstdeklarationen. Slutligen behandlas regelverket gällande skattetillägg och öppna yrkanden, med utgångspunkt i Lars Johanssons gedigna erfarenhet.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vanliga fällor och fel vid upprättande av inkomstdeklarationer för aktiebolag
 • Skattemässiga justeringsposter i inkomstdeklarationen
 • Bakomliggande materiella skatteregler
 • Skattetillägg och öppna yrkanden

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, Revisorer samt personer på företags ekonomiavdelningar som upprättar (medhjälpare) inkomstdeklarationer för aktiebolag.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion och presentation
  Ej avdragsgilla bokförda kostnader

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Ej skattepliktiga intäkter
  Olika slag av aktier (utdelning, kapitalvinst/förlust, nedskrivning)
  Ränteavdragsbegränsning
  Schablonintäkter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Reserveringar (god redovisningssed, särskilda skattemässiga överväganden)
  Koncernbidrag
  Periodiseringsfonder
  Avskrivningar inventarier och fastigheter

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Underskott
  Särskild löneskatt och avkastningsskatt
  Skattetillägg och öppna yrkanden

 • 16.00-

  Kursen avslutas.