Välkommen till denna unika kurs där föreläsarna inte bara går igenom teorierna bakom GDPR men också den praktiska tillämpningen utifrån informationssäkerhet. Jennie Nilsson är Head of Information Technology and Data Privacy i Sverige på Baker McKenzie, som är en av världens största advokatbyråer och Nils-Olof Ekelöw är Business Advisor på PwC, som är Sveriges ledande revisionsföretag. Detta innebär att föreläsarna ger två olika perspektiv under kursen.

I denna kurs får du dels en genomgång av GDPR, dels insikter med ledning av kursföreläsarnas erfarenheter från genomförda projekt. Projekten har bland annat handlat om att utbilda personal, implementera styrdokument som ska fungera i flera olika länder, hur kommunikation med kunder och prospekts bör hanteras samt hur de informationskrav som GDPR ställer på personuppgiftsansvariga i förhållande till de registrerade bör uppfyllas i förhållande till olika kategorier av registrerade.

Kursföreläsarna har sammantaget varit delaktiga i närmare ett hundratal nationella och internationella privacyprojekt. I flera av projekten har det krävts såväl juridisk kompetens som kunskap om vad som krävs för en effektiv organisation för informationssäkerhet. Som deltagare får du även en analys av en trolig utveckling och framtidsspaning och prognos kring bl.a. E-privacyförordningen, NIS-direktivet och GDPR.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De viktigaste principerna i GDPR, inkl. internationell jämförelse
 • Hur de vanligaste frågorna kring GDPR bör hanteras
 • Organisatoriska frågor kring informationssäkerhet och behandling av personuppgifter
 • Hur en incidentrapportering till Datainspektionen bör ske

Målgrupp:

Beslutsfattare, ekonomer, rådgivare, HR-chef/personalchef, CFO,bolagsjurister, jurister, advokater och andra personer som behandlar personuppgifter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad är informationssäkerhet och vilket samband har detta med GDPR?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Genomgång av de viktigaste bestämmelserna i GDPR inkl. praktisk genomgång av vanliga frågor (marknadsföring, gallring, e-posthantering, information till registrerade etc.).

  Nationella avvikelser från GDPR.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Governance/accountability:
  Organisation för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter
  Tekniska och organisatoriska åtgärder i praktiken

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Anmälningsskyldighet vid personuppgiftsincidenter – när det krävs och hur det bör organiseras

 • 16.00-

  Kursen avslutas.