BG Institute har tagit fram en unik kurs som går på djupet i frågor kring det ökade informationsutbytet och möjligheterna till självrättelse.

Det är viktigt att känna till vad som händer gällande informationsutbyte och möjligheter till självrättelse och därigenom vilka spelreglerna är. Detta har aktualiserats mer och mer under senare tid. Det utökade informationsutbytet leder till att skattebetalare med utländska inkomster (som de inte har redovisat i sina deklarationer) i stor utsträckning nu önskar rätta tidigare felaktigheter för att därigenom, om möjligt, kunna undvika att bli påförda skattetillägg eller bli föremål för åtal för skattebrott. Skatteverket har på senare tid utökade möjligheter,  exempelvis genom uppgifter erhållna från annan stat, att få information om föreliggande skattefel. Det är därför viktigt att känna till bestämmelserna om självrättelser och hur de fungerar i praktiken.

Denna kursdag vänder sig primärt till rådgivare för ge praktisk kunskap och säkerställa korrekt rådgivning avseende självrättelser.

Föreläsarna Peter Nordquist och Teresa Simon- Almendal  går bland annat igenom:

 • Bestämmelserna i svensk rätt om mellanstatligt informationsutbyte i skatteärenden.
 • Betydelsen av informationsklausulerna i de svenska dubbelbeskattningsavtalen.
 • Betydelsen av de särskilda avtal om informationsutbyte som finns med andra stater.
 • EU:s och OECD:s arbete för utvidgat informationsutbyte.
 • Betydelsen av de amerikanska s.k. FATCA-reglerna, dvs. den utvidgade uppgiftsskyldighet som inom kort kommer att gälla också för många svenska företag.
 • Skatteverkets användning av de nya möjligheterna till informationsinhämtning.
 • Skattebetalarnas ställning i Skatteverkets arbete.

Föreläsarnas kombinerade kunskap och erfarenheter ger denna kurs sin unika infallsvinkel. Då detta är en halvdagskurs kan den med fördel kombineras med vår unika kurs Skatteflykt. De två halvdagskurserna genomförs efter varandra i samma lokal och fördjupar din kunskap i ämnet. Även kursen Skatteflykt ges av Peter Nordquist och Teresa Simon- Almendal.


 Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, revisorer och andra som biträder sina klienter i skatteärenden och som önskar erhålla fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska synpunkter på det utökade informationsutbytet, möjligheterna att göra självrättelser och vad som gäller enligt skatteflyktslagen

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II