I denna kurs fokuserar vi på de frågor som är av särintresse vid upphandling av underentreprenör, leverantör och konsult, i underliggande avtalsled och för de frågor som aktualiseras under genomförandet av sådana åtaganden.

I bygg-, anläggnings- och installationsbranschen används så kallade ”agreed documents” (på branschnivå av olika partsföreträdare gemensamt framförhandlade dokument) i form av AB 04 och ABT 06. För avtal i underliggande avtalsled, med underentreprenörer, leverantörer och konsulter, föreligger likaså några ytterligare agreed documents, nämligen AB-U 07, ABT-U 07, ABM 07 och ABK 09, att användas vid avtal med underentreprenör, som arbetar med färdigprojekterade förfrågningsunderlag, med underentreprenör som helt eller delvis projekterar sitt arbete, med leverantör respektive med konsult.

Kursen har ett tekniskt fokus på dessa bestämmelser och deras funktion. Du får kunskap om regelverkens ansvarskedjor, vad som gäller vid fel hos underentreprenör, och vilket ansvar som underleverantör kan kräva av överliggande beställare. Kursen behandlar också problematiken kring de egna mallar som många total- och generalentreprenörer arbetar med, och ytterligare andra typavtal som arbetats fram i branschen.  Dessa alternativa avtal uppfyller inte alltid de önskemål om anpassning mellan avtalsleden, som förelegat vid framtagandet av AB-U 07, ABT-U 07, ABM 07 och ABK 09.

MÅLGRUPP
Kursen passar alla med inköpsansvar verksamma hos total- eller generalentreprenörer, underentreprenörer och leverantörer samt konsulter.

Kursprogram

 • 8.30-9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.30

  Pass I

 • 10.45-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas