Det insolvensrättsliga lagstiftningsarbetet inom EU har ökat som en effekt av att insolvensrätten den senaste tiden blivit alltmer högaktuell på grund av den globalisering som sker på området. Antalet konkurser stiger och frågor som rör gränsöverskridande insolvens har blivit allt viktigare.

Detta innebär givetvis även om en rad förslag om förändringar inom den svenska rekonstruktionslagstiftningen. Entreprenörskapsutredningens betänkande som är lämnat till regeringen, tar upp flera angelägna frågor, bland annat ett utvecklat rekonstruktionsförfarande, som kan underlätta för fler livskraftiga företag att få en andra chans.

Denna unika kurs kommer att fokusera på företagsrekonstruktioner och de utmaningar som kan uppstå för dig som arbetar med detta till vardags. Genom både teori och praktik kommer kursens två föreläsare ge dig de fördjupade kunskaper och verktyg som krävs för att ta dig an olika frågeställningar och hantera vanligt förekommande problemsituationer. Utöver ett urval av aktuell praxis, belyses också pågående lagstiftningsarbeten och hur den insolvensrättsliga regleringen kan bli betydligt mer samordnad till följd av förändringar i omvärlden, särskilt med bakgrund av revideringen av EU:s insolvensförordning. Även verksamhetsrekonstruktion (rekonstruktion genom konkurs) kommer att beröras.

Kursens föreläsare är två av Sveriges mest erfarna rekonstruktions- och obeståndsexperter som under denna heldag  kommer att hålla en gedigen genomgång av själva förfarandet vid företagsrekonstruktioner samt aktuella frågeställningar som lagen om företagsrekonstruktion inte ger några svar på. Föreläsarna kommer att redovisa sina erfarenheter från genomförda företagsrekonstruktioner.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Aktuell rättspraxis
 • Aktuella lagstiftningsärenden
 • Lagen om företagsrekonstruktion
 • När det är lämpligt att genomföra en företagsrekonstruktion
 • Hur en företagsrekonstruktion genomförs i praktiken
 • Vad som kan uppnås med en företagsrekonstruktion
 • Verksamhetsrekonstruktion

Målgrupp

Konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en företagsrekonstruktion.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Frukost och inskrivning

 • 09:00-10:15

  Pass I

 • 10:15-10:30

  Fikapaus

 • 10:30-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III

 • 14:15-14:30

  Fikapaus

 • 14:30-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas