Kursen ger en genomgång av gällande rätt, lagstiftning och praxis inom insolvensrättens område.

Som deltagare får du en inblick i hur reglerna fungerar, både i teorin och i praktiken. Begreppet obestånd och borgenärens bevisbörda för gäldenärens obestånd, liksom konkursförvaltarens och rekonstruktörens arbete från beslut till utdelningsförslag/ackord, kommer att gås igenom. Vidare kommer en genomgång att göras av vad man som fordringsägare ska tänka på vid konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Slutligen ges en internationell utblick samt information om det reformarbete som pågår och vilka förändringar som möjligen kan komma att ske.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Hur man som borgenär på bästa sätt tar till vara sin rätt
 • Vanligt förekommande problemställningar
 • Nyheter och föreslagna ändringar inom rättsområdet
 • Internationella frågeställningar

Målgrupp

Kursen riktar sig till affärsjurister, bolagsjurister och andra jurister som kommer i kontakt med insolvensrättsliga frågor.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV