Välkommen till kursen som ger dig en uppdatering av gällande rätt och det pågående lagstiftningsarbetet inom insolvensrätten. Kursen leds av Ulf Yxklinten, Hans Svedberg och Cecilia Uddman, alla advokater och specialister inom det insolvensrättsliga området.

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få en uppdatering av gällande rätt och det pågående lagstiftningsarbetet inom insolvensrätten. Under dagen kommer föreläsarna att fokusera på aktuella frågor, samt fördjupa sig inom områdena för företagsrekonstruktion, offentligt ackord och konkursrätt.

Som deltagare får du kunskap om:

• En uppdatering på insolvensrättens områden från det senaste året. Bland annat pågående ny lagstiftning och rättsliga avgöranden på nationell likväl som på internationell nivå
• Företagsrekonstruktion och därmed sammanhängande frågor, offentligt ackord och dess rättsverkningar likväl som det senaste inom konkursrätten


 

Målgrupp

Jurister, advokater, revisorer samt andra som arbetar med insolvensrätt

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  - Tidpunkten för fordrans uppkomst och dess betydelse m.m.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  - Kvittning och återvinning m.m.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  - Företagsrekonstruktion och ackord

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  - Aktuella utredningar och lagstiftning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå