Integritetsfrågor i arbetslivet har fått en ökad betydelse särskilt sedan mänskliga rättigheter i arbetslivet kommit i fokus. Denna kurs behandlar en rad centrala fråga som parterna kan ställs inför. Frågorna är aktuella både vid rekrytering och under anställningstiden. Rättsläget är delvis oklart och därför ställs stora krav på arbetsgivaren att utforma intern policy i olika frågor.

Vad gäller i dag om drog och alkoholtester? Hur utformar och underhåller man en drog och alkoholpolicy? Vilka samband finns med rehabiliteringsreglerna? Vad gäller i fråga om arbetsgivarens övervakning av e post och surfande på nätet? Vilken betydelse har IT policyn?

Vilket innehåll och betydelse har Personuppgiftslagen ﴾PuL﴿ här? Hur påverkar rätten till religionsfriheten frågor som arbetstider, klädsel och arbetsuppgifter mm? Vad kan arbetstagaren göra på sin fritid i fråga om andra engagemang, uttalanden i olika frågor osv?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Arbetsgivarens rättigheter respektive skyldigheter gällande integritet.
 • Nyheter och uppdateringar på integritetsområdet.
 • Vad gäller idag om drog och alkoholtester
 • Riskbruk, skulder, Ohälsa
 • Policys för sociala media, facebook, twitter på jobbet om jobbet mm.
 • Träning på arbetstid?

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursdagen avslutas.