I en verklighet med ökande internationalisering ställs stora krav på den enskilde rådgivaren att hålla sig uppdaterad inom både inhemsk lagstiftning och det internationella (privat)rättsliga regelverket.

Det är även av stor vikt att kunna hantera de konventioner och förordningar som reglerar till exempel domsrätt, tillämplig lag och erkännande/verkställighetsfrågor. Under kursdagen behandlar advokat Fredric Renström dessa privaträttsliga bestämmelser, konventioner och tillämpliga förordningar (EU).

Kursen är framtagen ur en stor efterfrågan på en tillämpningskurs i internationell privaträtt. Behovet visade sig av deltagare i samband med att BG Institute under 2015 höll lyckade kurser inom den nya arvsförordningen.

Under dagen får du som kursdeltagare praktiska lösningar till viktiga frågor om äktenskaps/registrerade partners/sambors ingående och upplösning, lagval och domsrätt angående makars/registrerade partners/sambors förmögenhetsförhållanden vid såväl äktenskapsskillnad som dödsfall, samt bestämmelserna om vårdnad/umgänge om barn (även bestämmelser rörande bortförande/kvarhållande av barn).

Som kursdeltagare kommer du att få mer kunskap om bland annat:

 • Äktenskapsrättsliga frågor
 • Konventionsbestämmelser och de nya europeiska samordningsförordningarna
 • Frågor rörande sambor
 • Frågor rörande barn
 • Vissa arvsrättsliga frågor såsom diskussioner om upprättande av testamente efter arvsförordningens ikraftträdande

 


 

MÅLGRUPP

Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer samt jurister på byråer med inriktning på familjerätt som vill utvidga och utveckla sitt kunnande i förhållande till den allt ökande internationaliseringen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

Fredric Renström är kunnig, rolig och pedagogisk