Välkommen till kursen Internationell processrätt med Michael Hellner som föreläsare.

Som deltagare får du kunskap om

 • Regelverket: vilka regler gäller för frågor om domstols internationella behörighet och gränsöverskridande verkställighet?
 • Var någonstans kan jag väcka talan i en gränsöverskridande tvist? Vilka möjligheter finns att få processen dit jag vill? Var vill jag egentligen processa?
 • Blockerar ett påkallat skiljeförfarande en rättegång?
 • Vilka möjligheter har jag att kumulera talan mot flera olika svarande i ett lands domstol? Kan jag använda en”ankarsvarande” för att få andra, viktigare, svarande dit jag vill?
 • Hur får jag enklast verkställighet av en dom? Vilka möjligheter till gränsöverskridande interimistiska åtgärder finns under processen?
 • Omvänt: vilka möjligheter har jag att förhindra verkställighet av en utländsk dom?

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, biträdande jurister, domare samt andra professionella aktörer som genom gränsöverskridande affärstransaktioner eller tvister kommer i kontakt med den internationella processrätten.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.