Betydelsen av IPR vid företagsförvärv har ökat i mycket hög takt de senaste åren och många transaktioner inom en rad branscher såsom Tech, Fintech, Life Sciences m.m. förväntas även framgent bli synnerligen IPR-tunga.

Livesändning – kurstillfället den 6 december kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Kursen avser att ge en översiktlig bild av de viktigaste aspekterna hänförliga till de olika immateriella rättigheterna som bör beaktas i samband med bl.a. DD-processer. Under kursen kommer vi att särskilt behandla de viktigaste skyddsformerna såsom patent, varumärken och upphovsrätt/design samt de enskilda förutsättningarna härför. Även företagshemligheter – som är på många sätt utgör en skyddsform som nära anknyter till immaterialrätten och som kommit att bli alltmer viktig för näringslivet – kommer att avhandlas.

Kursen kommer att för varje skyddsform – med hjälp av praktiska exempel – belysa vad både köp-och säljsidan bör ha i åtanke i samband med en transaktion och även särskilt beröra vanliga fallgropar som transaktionsjurister ofta kan behöva vara extra uppmärksamma på. Vidare kommer vi även beröra köp- och sakrättsliga aspekter hänförliga till immateriella rättigheter.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Insikt i de olika skyddsformerna och faktorer att beakta vid överlåtelse m.m. i samband med företagsförvärv
 • Översiktlig genomgång av värdering, licensiering, pantsättning av IPR och effekterna därav vid förvärv
 • IPR-tvister och hur dessa ska beaktas vid en DD-process
 • Företagshemligheter vid företagsförvärv

Målgrupp: Advokater vid affärsjuridiska byråer verksamma inom M&A, allmän affärsjuridik och immaterialrätt. Bolagsjurister, patent- och varumärkesbyråer samt patentombud.

Till dig som är auktoriserat patentombud: Denna kurs är godkänd av Patentombudsnämnden som 5,5 timmar strukturerad professionell vidareutbildning.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.