Välkommen till kursen som ger dig en effektiv och praktisk genomgång av frågeställningar kring IT-forensiska rapporter, främst från mobiltelefonundersökningar. Hur ska rapporten läsas och vilka möjliga brister finns? Föreläsare är försvarsadvokat Björn Hurtig och IT-forensiker Michael Nylén.

IT-forensisk bevisning är en allt viktigare och ofta helt avgörande ingrediens i den moderna straffprocessen. Det är en bevisning som kan vara svår att värja sig emot, eftersom de flesta av oss saknar både kunskap och verktyg för att rätt tolka och utnyttja den. Kursen kommer därför att behandla hur advokaten kan använda sig av och tolka IT-forensisk bevisning för att erbjuda sin klient ett så effektivt försvar som möjligt.

Vad som kommer att diskuteras under kursen är bl.a följande:

En modern mobiltelefon är inte bara en telefon utan ett kommunikationsmedel som kan innehålla en mängd olika appar (program) och olika kommunikationssätt med olika funktioner som lämnar olika spår vid en undersökning. Vilka olika spår är relevanta att eftersöka och varför?

IT-forensiska undersökningar av mobiltelefoner görs i stort antal varje dag och är ett viktigt verktyg i en brottsutredning. Verktygen som används har brister och hur ska egentligen avsaknaden av spår i en telefon tolkas? Det finns olika metoder för att få ut information ur en telefon. Beroende på den metod som används kommer skiftande information att vara tillgänglig för en analys. Rapporter feltolkas och en felaktig tömningsmetod kan göra att avgörande information saknas. Tillverkaren av telefonen styr helt vilken information som kan exporteras ut ur en telefon. Hur ska denna kunskap utnyttjas?

Under kursen går vi även igenom de viktigaste orsakerna till att förväntat material, såsom meddelanden, saknas eller bara delvis återfinns i rapporten. Vi kommer också att gå igenom hur rapportens tidsangivelser skall tolkas på ett korrekt sätt.

Vi kommer dessutom att analysera försvararens arbete under förundersökningen avseende IT-forensisk bevisning, tolkningen av den IT-forensiska bevisningen, försvararens möjligheter att företa egna utredningar av IT-forensisk natur men givetvis även andra aspekter av hur försvararen kan använda sig av denna moderna bevisning för att på bästa sätt tillvarata sin klients intressen.

Under kursens gång kommer vi att ge exempel ur verkliga mål på hur vi och andra haft nytta av kunskaper och utredningar rörande IT-forensisk bevisning som funnits i målen.


 

Målgrupp

Advokater, specifikt försvarsadvokater och andra som verkar inom det straffrättsliga området

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB