Kursen i ”IT-outsourcing”är en mycket praktiskt inriktad kurs i upphandling av IT-outsourcingtjänster.

Under kursen i IT-outsourcing får kursdeltagare inledningsvis genomgång av olika typer av outsourcing av IT-tjänster samt outsourcingcykelns huvudfaser. För varje fas diskuteras huvudsakliga tekniska- kommersiella frågor, legala utmaningar respektive alternativa pris- och betalningsupplägg. Även upphandlingsrättsliga huvudfrågor för varje fas diskuteras.

Det inledande passet syftar till att kursdeltagarna ska förstå hur en upphandling av outsourcing och ett outsourcingavtal behöver struktureras i grova drag, oavsett om upphandlingen sker inom privat eller offentlig sfär. Tyngdpunkten i kursen ägnas åt en fiktiv upphandling av IT-tjänster. En hel upphandling gås igenom: RFI, RFP, avtalsstruktur, förhandling och vad avser offentlig upphandling; exempel på hur upphandlingsdokumentation  och utvärderingsmodeller kan struktureras. Fokus ligger på praktisk tillämpning och beprövade exempel framför juridisk teori. Kursdagen  avslutas  med regulatoriska frågor som måste uppmärksammas under outsourcingen.

Under dagen får du som kurdeltagare bland annat kunskap om:

 • IT-outsourcingcykelns strukturella indelning i olika fas samt huvudsakliga frågor av kommersiell och legal natur under respektive fas.
 • Hur en upphandling av IT-tjänster i praktiken kan och bör läggas upp från ax till limpa: RFI/RFP, förhandling, avtal, avtalsuppföljning och förändring av avtal. Privat såväl som offentlig upphandling gås igenom med praktiska exempel på strukturer och modeller.
 • Regulatoriska frågor som måste hanteras inför och under outsourcingen.

 

MÅlgrupp

Affärs- och verksjurister som behöver skaffa sig kunskap om upphandling av IT-outsourcing

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10-00

  Pass I
  Outsourcingens grunder
  Olika typer av outsourcing, IT-outsourcing, trender genom åren, samt outsourcingcykelns huvudfaser

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Fortsättning outsourcingens grunder: Huvudsakliga frågeställningar av kommersiell och legal karaktär för respektive fas gås igenom.

  Praktisk IT-outsourcing: Praktikexempel av upphandling av IT-outsourcingtjänster påbörjas. Förberedelse samt utformning av RFI respektive RFP.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Forts praktisk IT-outsourcing: Exempel på utvärderingsmodeller, genomförande av förhandling samt avtalsinnehåll. Förändring av avtal.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Regulatoriska frågor som måste hanteras inför och under outsourcingen respektive avtalsuppföljning.

 • 16.00

  Kursen avslutas