Den här kursen som praktiskt behandlar utmaningar, svårigheter och ger praktiska råd gällande K3-regelverket blev mycket populär under 2016. Nu är Eva Törning och Urban Kardvik tillbaka med denna populära kursdag där du får verktyg för att underlätta i det hektiska och intensiva bokslutsarbetet.

Perioden inför och under bokslut och deklaration är alltid en mycket hektisk period för företag och framför allt för de personer som specifikt arbetar med de delarna. K3 är ett regelverk som upprättats för att underlätta detta arbete och denna kurs ska göra arbetet ännu lättare och mer lätt förståeligt.

Kursen ger dig som deltagare en fördjupad kunskap och förståelse för svåra områden. Under kursdagen kommer vi att göra praktiska övningar för att lättare kunna hantera de vanligaste svårigheterna och frågorna som uppstår inför, och under, arbetet med bokslut och årsredovisning.

Vi delar med oss av erfarenheter från en stor mängd K3-konverteringar och frågor, både ur ett redovisningsmässigt och ett skattemässigt perspektiv.

 • Vanliga fallgropar i arbetet med årsredovisning enligt K3
 • Fördjupad och praktisk kunskap om svårare områden, framför allt intäkter, komponentavskrivning, leasing, uppskjuten skatt, förvärvsanalys och finansiella instrument
 • Tips inför deklarationen kopplat till redovisning av uppskjuten skatt

Alla deltagare inbjuds att i förväg skicka in exempel och frågor, som kommenteras och diskuteras. Insända frågor kommer att vara anonyma.

Välkommen med din bokning!


MÅLGRUPP

CFO, ekonomichefer, redovisningsansvariga, skatteansvariga, skatterådgivare, revisorer, samt controllers och andra som har behov av fördjupad och praktisk kunskap gällande K3-regelverket.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Bra föreläsare och intressant innehåll. Det är ofta en blandning av revisorer, redovisningskonsulter och jurister. Frågeställningarna blir därmed intressanta ur olika synvinklar.

Christina Gotting

Gotting Revision AB

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

Överlag håller BG Institutes kurser en mycket hög kvalitet

Ewa Wressmark

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB