Välkommen till en helt ny kurs med fokus på kapitalbrist i aktiebolag, under ledning av en av Sveriges främsta experter, professor Erik Nerep, inom området Aktiebolagsrätt. Erik Nerep, som är en av BG Instituts mest populära och kunniga föreläsare, är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm samt författare till flera aktiebolagsrättsliga verk

Att hamna i ekonomisk trångmål är såklart någonting som alla, både företag och privat, vill undvika så långt det går. Trots det så finns det alltid de företag, och även privatpersoner, som hamnar där. I denna kurs kommer du få kunskap om hur kapitalbrist ska hanteras när företaget väl hamnat där. Du kommer få lärdom om de åtgärder och sanktioner som blir aktuella i en situation där det råder kapitalbrist.

Under kursen ger föreläsaren Erik Nerep en detaljrik genomgång av bestämmelserna om kapitalbrist och ansvar i ABL kap. 25:13-20 a, med analys av en omfattande rättspraxis från Högsta domstolen om de ovan redovisade frågorna. Bestämmelserna i ABL 25:13-20a är mycket svårtolkade och skapar därför förvirring kring rättsläget som råder. Kursen är uppbyggd med syfte att förstå regelverket då ovannämnda bestämmelsernas tillämpning har under de senaste åren kommit att preciseras av domstolsavgöranden.

Vad är syftet med i ABL 25:13-20 och går det hand i hand med praxis? Är Högsta domstolens avgöranden tydliga och vilka för- och nackdelar finns det med dessa avgöranden? Hur ska en KBR upprättas? Vilka åtgärder kan vidtas för läkande av kapitalbrist? När startar (med-) ansvarsperioden? Vilka ansvarar enligt ABL kap. 25:18-19 och för vilka förpliktelser föreligger ansvar? Hur undviker man ansvar och när upphör ansvaret? Dessa är endast några av de många frågor som kommer att tas upp under kursdagen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Kapitalbrist och kritisk kapitalbrist
 • Kritisk tidpunkt för upprättande av en kontrollbalansräkning (KBR) 1
 • Absolut kritisk tidpunkt och kontrollstämma 1
 • KBR 2 och kontrollstämma 2
 • Processer om ansvar
 • Preskription

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, jurister och advokater

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Allmän genomgång av frågor om kapitalbrist, kritisk kapitalbrist, kritisk tidpunkt för upprättande av en KBR 1, absolut kritisk tidpunkt, kontrollstämma 1, KBR 2, kontrollstämma 2

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Genomgång av lagtext, förarbeten och rättspraxis. När startar (med-)ansvarsperioden? Vilka ansvarar enligt ABL 25:18-19? För vilka förpliktelser föreligger ansvar? Hur undviker man ansvar? När upphör ansvaret?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Hur ska en KBR upprättas? Vilka åtgärder kan vidtas för läkande av kapitalbrist?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Ansvaret i konkurs. Processer om ansvar för kapitalbrist. Preskription.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.