Erik Nerep har under många år genomfört flertalet mycket uppskattade kurser tillsammans med BG Institute. Efter önskemål om ytterligare kunskap om utvalda frågeställningar har vi bett Erik Nerep att vidareutveckla och ta fram en ytterligare kvalificerad kurs.

Denna kursdag, Kapitalskyddet i aktiebolag,  kommer behandla följande moment:

 • En allmän genomgång av kapitalskyddet i aktiebolagslagen 2, 11, 13, 17-21 samt 23-25 kap. jämfört med bestämmelserna om kapitalanskaffning i aktiebolagslagen 11-15 kap.
 • Ett sammanhängande system eller ett system med många inkonsekvenser, luckor och brister.
 • En ingående analys och genomgång av de mest uppmärksammade transaktionerna i strid med kapitalskyddet:

– Förskottsutdelningen
– Koncernbidraget och kapitaltillskott
– Efterutdelningen
– Sakutdelningen
– Lån
– Säkerheter
– Avstående från lönsamma affärer
– Utförsäljning av rörelse eller dotterbolagsaktier

 • Kapitaltäckningsregeln
 • Försiktighetsregeln
 • Försiktighetsregeln i koncern
 • Hur tvingande är bestämmelserna om vinstutdelning i aktiebolagslagen 18 kap.?
 • Förvärv av egna aktier
 • Aktiekapitalminskning och fondemissioner
 • Förvärvslåneförbudet
 • Fusion och delning
 • Förskottsutskiftning vid likvidation
 • Genomgång av rättspraxis
 • Genomgång av sanktionerna: I vilken utsträckning kompletterar skadeståndsbestämmelserna i aktiebolagslagen 29 kap. sanktionerna i aktiebolagslagen 17-21 kap.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En ingående kunskap om kapitalskyddet i aktiebolag
 • Detaljerad kunskap om gränserna för kapitalskyddet
 • Genomgång av olika former av transaktioner för bedömningen av om dessa är förenliga med kapitalskyddet, t.ex. koncernbidraget, förskottsutdelning, efterutdelning, sakutdelning, avhändande av goda affärer, etc.
 • Behandlingen av finansiella transaktioner i kapitalskyddet
 • Sanktionssystemet när transaktionerna står i strid med kapitalskyddet

MÅLGRUPP

Advokater, bolagsjurister, bankjurister, revisorer och ekonomer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  En allmän genomgång av kapitalskyddet i aktiebolagslagen 2, 11, 13, 17-21 samt 23-25 kap. jämfört med bestämmelserna om kapitalanskaffning i aktiebolagslagen 11- 15 kap. Ett sammanhängande system eller ett system med många inkonsekvenser, luckor och brister.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

  En ingående analys och genomgång av de mest uppmärksammade transaktionerna i strid med kapitalskyddet:

  - Förskottsutdelningen
  - Koncernbidraget och kapitaltillskott
  - Efterutdelningen
  - Sakutdelningen
  - Lån, affärsmässiga lån och andra
  - Säkerheter, affärsmässiga och andra
  - Avstående från lönsamma affärer
  - Utförsäljning av rörelse eller dotterbolagsaktier

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

  1. Kapitaltäckningsregeln
  2. Försiktighetsregeln
  3. Försiktighetsregeln i koncern
  4. Hur tvingande är bestämmelserna om vinstutdelning i aktiebolagslagen 18 kap.?

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

  1. Förvärv av egna aktier
  2. Aktiekapitalminskning och fondemissioner
  3. Förvärvslåneförbudet
  4. Fusion och delning
  5. Förskottsutskiftning vid likvidation
  6. Genomgång av sanktionerna: I vilken utsträckning kompletterar skadeståndsbestämmelserna i aktiebolagslagen 29 kap. sanktionerna i aktiebolagslagen 17-21 kap.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Trygg och seriös arrangör som lockar mig som deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Pär Hagman

Falu Ekonomi & Revision AB

Fantastiskt bra upplägg, ypperliga föreläsare, bra arrangemang och mycket bra innehåll.
Jag har fyllt på min ryggsäck med massor av ny kunskap och upplevelsen har varit över mina förväntningar.

Kamilla Börjesson

Swegon

Jag är egentligen redovisningskonsult men tycker det är värdefullt att få frågeställningar belysta ur ett mer juridiskt perspektiv emellanåt. Gillar bland annat Fredric Renström och Erik Nerep.

Medarbetare på Företagskonsulterna SH AB