Efter vår framgångsrika kurs Kartor, GIS och juridik ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att titta ännu närmare på juridiken kring kartor och geografiska informationssystem.

Vad gäller vid inhämtning och spridning av data? Vilken betydelse har den nya dataskyddsförordningen? Hur får man använda drönare vid mätning? Den här kursen passar alla som kommer i kontakt med geodata eller kartframställning i någon form, oavsett om man gått den föregående kursen eller inte.

Vi börjar dagen med lite repetition där vi framförallt fokuserar på några nyheter som kommit efter det att vi satte ihop kursen Kartor, GIS och juridik första gången. Vi kikar närmare på ytterligare ett rättsfall som berör den digitala registerkartan. Resultatet från regeringens uppdrag till Lantmäteriet om rättsvekande koordinater redovisas. En genomgång görs av valda delar av det direktiv som behandlar hur och på vilket sätt svensk lag ska införa den nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL. Införandet av den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen skedde under våren 2018. Vi tittar även på de riktlinjer med undantag från spridningstillstånd som Lantmäteriet gett ut med anledning av den relativt nya lagen om skydd för geografisk information.

Resten av förmiddagen ägnar vi oss åt fördjupning kring de lagar och riktlinjer som finns för att flyga och mäta med drönare. Under eftermiddagen blir det först repetition men framförallt fördjupning om Nybyggnadskartor. Avslutningsvis fördjupar vi oss i utstakning och lägeskontroll. Kursprogrammet innehåller detaljer kring vad fördjupningarna handlar om.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Riktlinjer med undantag från spridningstillstånd av geografisk information
 • Rättsfall som berör den digitala registerkartan
 • GDPR/nya dataskyddsförordningen och dess konsekvenser när den ersätter PUL
 • Möjligheterna till rättsverkande koordinater
 • Lagar och riktlinjer för att flyga och mäta med drönare
 • Nybyggnadskartor – repetition och fördjupning
 • Lagar och riktlinjer som berör utstakning och lägeskontroll

Målgrupp:

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning. Kursen inriktar sig också till de som i sitt arbete tar del av kartor med rättsverkan som exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskartor. Det här är en fördjupningskurs inom ämnet och den riktar sig till alla verksamma inom branschen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  Repetition och nyheter:

  Mätning och spridning från luftfartyg

  * Lagen om skydd för geografisk information

  o Riktlinjer från lantmäteriet med undantag från spridningstillstånd¨

  GDPR/Nya Dataskyddsförordningen

  o Genomgång av valda delar ur regeringens direktiv (2016:15) för införandet av dataskyddsförordningen i svensk lag som ska ersätta PUL våren 2018 201X-XX-XX (redovisas 12 maj 2017)

  Digital registerkarta

  o Nytt rättsfall ”Tallar i servitut”

  Fastighetsgränser

  * Rättsverkande koordinater

  o Resultatet från regeringens uppdrag till lantmäteriet redovisas

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Fördjupning om lagar och riktlinjer för att flyga och mäta från en drönare

  * Tillstånd att använda drönare kommersiellt

  * Tillstånd att flyga i kontrollerad luft

  * Tillstånd att sprida bilder/filmer

  * Tillstånd om kameraövervakning

  o Rättsfall från högsta förvaltningsrätten

  o Exempel på tillstånd som länsstyrelsen gett

  o Information om kommande lagändringar/arbete

  * Tillstånd att använda särskilda frekvenser

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Repetition och fördjupning om Nybyggnadskartor

  * Lagregler i PBL

  * Förarbeten och proposition

  * Vem ansvarar för att tillhanda hålla en NBK

  * Nybyggnadskartans innehåll i förhållande till bygglov

  * Nybyggnadskartan innehåll i samband med osäkra gränser

  o Fördjupning osäker gräns

  o Övning

  * Nybyggnadskartan innehåll i samband med pågående förrättning

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Fördjupning av lagar och riktlinjer som berör utstakning och lägeskontroll

  * Lagregler i PBL

  * Vem får göra utstakning och lägeskontroll

  * Genomgång av rekommendationer från Lantmäteriet

  * Rättsfall

  * Skadestånd vid myndighetsutövning

 • 16.00

  Kursen avslutas