Låt oss presentera vår helt nya kurs Klanderprocessen – klander av arvskifte och klander av testamente med Per Westman som föreläsare.

Processer om klander av arvskifte eller klander av testamente är en svårgenomtränglig materia som har stor betydelse för enskildas möjligheter att få sin rätt. Reglerna är komplicerade både på det formella planet och på det materiella planet. Kursen tar upp detta svåra område och belyser det ur framför allt processföringens synvinkel.

I kursen genomgås de formella och processuella reglerna för klander av arvskifte och klander av testamente. Partsställning, processramar och tidsfrister diskuteras. Kursen innehåller vidare en ingående genomgång och diskussion av de olika materiella grunderna för klandertalan. Formulering av yrkanden och grunder diskuteras, liksom utveckling av talan. Bevisning och bevisfrågor i samband med klandertalan genomgås.

Ämnesområdet belyses av viktiga prejudicerande rättsfall, som gås igenom under kursdagen. Även praktiska fall gås igenom liksom hanteringen inför och under en process om klander.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De formella och processuella reglerna för klander av arvskifte och klander av testamente
 • Partsställning, processramar och tidsfrister
 • De olika materiella grunderna för klandertalan
 • Viktiga prejudicerande rättsfall på området

Målgrupp:  

Advokater, jurister, banker, begravningsbyråer, bouppteckningsbyråer m.fl.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.