Den kommersiella avtalsrätten är under stark utveckling. Men det är svårt för praktiskt verksamma jurister att identifiera förändringen eftersom den inte sker genom nya lagar, utan genom praxis från Högsta domstolen.

Därför är det viktigt att hålla sig à jour med nya rättsfall och förstå i vilken utsträckning de innebär förändringar – eller klargöranden – av rättsläget.

Med utgångspunkt i verkliga fall (främst från Högsta domstolen, men även från underrätter och utländska fall) behandlar Christina Ramberg den moderna kommersiella avtalsrätten. Upplägget är interaktivt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Kommersiella avtal
 • De senaste viktiga rättsfallen från HD
 • Entreprenadrätt
 • Kommissionsavtal
 • Outsourcing
 • Fullmakt
 • Företagsöverlåtelser
 • Omförhandlingsklausuler
 • Avtalstolkning

Målgrupp: Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Rättsfall från HD senaste två åren.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Fler rättsfall från HD senaste två åren.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Rättsfall från underrätter.

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Utländska rättsfall av intresse för svensk rätt.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Väldigt bra, inspirerande & intressant att lyssna på

Kursdeltagare 2016-04-15

Christina Ramberg är otroligt kunnig och rolig att lyssna på

Petra Edenfeldt

Kammarkollegiet Stockholm