Helt ny kurs med fokus på juridik. Två specialister på området, kommersiell avtalsrätt, ger under dagen praktiska lösningar och handfasta råd.

BG Institute hälsar dig varmt välkomna till denna helt nya kurs med inriktning på den kommersiella avtalsrätten, ett område som under de senaste åren kommit att utvidgas efter domar från Högsta domstolen.

De senaste åren har Högsta domstolen i flera fall tydliggjort att entreprenadrätten är en del av den kommersiella avtalsrätten. Det får konsekvenser både för dem som är specialiserade på entreprenadrätt och för dem som ägnar sig åt annan kommersiell avtalsrätt: Entreprenadrättarna måste i större utsträckning vara bekanta med och beakta ”vanliga” avtalsrättsliga regler och vice versa.

Mot bakgrund av nyare rättspraxis går föreläsarna under denna kursdag igenom och diskuterar skillnader och likheter mellan entreprenadrätten och annan kommersiell avtalsrätt och hur de påverkar – och kan påverka – varandra.

 

Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar med affärsjuridik eller entreprenadjuridik och är i behov av en crossoverkurs.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas