Under senare år har flera centrala frågor angående lokalhyresrätt avgjorts i rättspraxis och intresset för ämnet har vuxit markant. 

Livesändning – kurstillfället den 12 maj kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att delta. Läs mer här!

Aktuella frågor rör exempelvis förhållandet mellan olika upphörsgrunder vid hyresvärds uppsägning för avflyttning, vilka krav som gäller för att en ersättningslokal ska vara godtagbar och när den ska stå till hyresgästens förfogande. En annan fråga som ofta är aktuell i praktiken är förhållandet mellan hyresgästens vårdnadsplikt, underhållsskyldighet och skyldighet att återlämna lokalen i godtagbart skick. Utöver ovanstående tar den här kursen även upp överlåtelse av lokal och hyresgästens möjlighet att få ändamålet för uthyrningen ändrat. Vissa förverkandefrågor berörs också. Dessutom behandlas reglerna om bestämmande av marknadshyra och den frivilliga skattskyldigheten för moms.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Utformning och delgivning av uppsägningar
 • Skadeståndsansvar vid indirekt besittningsskydd och vid återställande av lokal
 • Kraven på godtagbar ersättningslokal
 • Agerande vid begäran om överlåtelse av lokal
 • Hur marknadshyran bestäms
 • De nya momsreglerna vid uthyrning av lokal
 • Senaste utvecklingen i rättspraxis på lokalhyresområdet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med kommersiell hyresrätt i egenskap av exempelvis advokat, bolagsjurist, förbundsjurist, fastighetsägare, lokaluthyrare, ansvarig vid fastighetsbolag  eller som i annan roll arbetar inom området. Den som redan har grundläggande kunskaper i hyresrätt kommer att få störst utbyte av kursen.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Uppsägning och delgivning av uppsägning – fällor och fel

 • 10.30 - 11.45

  Överlåtelse av hyresrätten och ändring av ändamålet.
  Vissa frågor om förverkande
  Återställande av lokal vid avflyttning

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Skadestånd vid indirekt besittningsskydd.
  Bestämmande av marknadshyra.

 • 14.30 - 16.00

  Senaste utvecklingen i praxis.
  Användande av standardformulär.
  Frivillig skattskyldighet för moms.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Ett intressant ämne och ett bra tillfälle att träffa kollegor.

Susanne Ytterholm

Visita