Välkommen till en kurs som tydligt ger dig som kursdeltagare en genomgång av den kommersiella avtalsrättens fundament. Föreläsare är advokat och jur.dr Jon Kihlman som utöver att agera yrkesverksam advokat skrivit ”CISG – En kommentar” och läroboken ”Köprätten – En introduktion”, som är av relevans för denna kartläggning av den kommersiella avtalsrätten.

Dagen inleds med den för all kommersiell juridik självklara utgångspunkten att valet mellan skilda juridiska lösningar av en fråga har olika priser. Här kommer vi även att utföra en del räkneövningar. Frågan vad olika lösningar kostar kommer att behandlas även under kursens övriga delar.

Beskrivningen av avtalsobjekt har betydelse dels för felbedömningen, dels för avtalskonstruktionen. Båda dessa aspekter behandlas i kursens andra moment. Under rubriken Avtalets logistik behandlas därefter frågorna var och när (och ibland även hur) avtalsobjektet ska tillhandahållas.

Kursen avslutas med en genomgång av de påföljder som lagstiftningen tillhandahåller vid avtalsbrott, liksom vanliga alternativa avtalslösningar.

Under kursen får du som kursdeltagare mer kunskap om:

• Vad kostar ett avtalsvillkor?
• Avtalsobjekt och felbedömning vid författande av avtal
• Avtalets logistik, uppbyggnad
• Avtalsbrott och påföljder


Målgrupp:
Upphandlare, inköpare, ekonomichefer, VD samt andra som upprättar avtal. Advokater, biträdande jurister vid advokatbyråer, affärsjurister, bolagsjurister och andra som upprättar avtal.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Vad kostar ett avtalsvillkor?

 • 10.00 - 11.45

  Pass II
  Avtalsobjekt och felbedömning

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Avtalets logistik

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Avtalsbrott och påföljder

 • 16.00

  Kursen avslutas