Aktuell kurs som behandlar kommun- och landstingsägda bolag med utgångspunkt kring de juridiska reglerna om bolaget och kommunen. En heldag med fokus på nyheter, möjligheter och utmaningar för kommunal bolagsjuridik 2016.

Huvuddelen av tiden ägnas åt frågor om relationen mellan ägare och bolag, kommunala koncerner och bolagskoncerner, bolagsstyrning och bolagsorganens funktion, ansvar och samspel med varandra. Särskilda frågor som tas upp är hantering av delägda bolag, tystnadsplikt och offentlighet och upphandlingsregler som berör kommun- och landstingsägda bolag.

Kursen är alltid aktuell – stora värden för kommuner och landsting finns i bolagssektorn och lagändringar och förändringar medför ofta praktiska utmaningar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Grundläggande bolagsjuridik
 • Bolagsstyrning i praktiken i en kommundemokratisk och kommunpolitisk miljö
 • Relationen mellan kommunala bolag och kommun/Stadshus AB
 • Relationen med andra delägare, kommuner eller privata aktörer
 • Tystnadsplikt och offentlighet
 • Upphandlingsregler

Kursen går under ledning av Daniel Stattin, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, Uppsala universitet. Daniel forskar i bl.a. aktiebolagsrätt och bolagsstyrning och har varit sekreterare i Sveriges Kommuners och Landstings utredning om principer för bolagsstyrning i kommun- och landstingsägda bolag.


 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personer som hanterar kommunala bolag i kommuner/landsting, bolag och som rådgivare, bl.a. styrelseledamöter, företagsledare, ekonomichefer, kommunala tjänstemän, kommun- och landstingspolitiker (t.ex. ledamöter i kommun-/landstingsstyrelse), revisorer och andra rådgivare, lekmannarevisorer samt ledamöter i kommun-/landstingsrevisionen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  Bolagsjuridik för kommunala bolag

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

  - Bolagets organisation
  - Bolagsstyrning
  - Relationen ägare – styrelse – företagsledning
  - Styrelsearbete
  - Revision och lekmannarevision

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Fortsättning från pass II

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

  - Tystnadsplikt, offentlighet
  - Upphandling

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Fantastiskt bra upplägg, ypperliga föreläsare, bra arrangemang och mycket bra innehåll.
Jag har fyllt på min ryggsäck med massor av ny kunskap och upplevelsen har varit över mina förväntningar.

Kamilla Börjesson

Swegon

Jag är mycket nöjd med BG Institute och det konkreta som kursledarna kan förmedla. De ser flera infallsvinklar och anpassar till flera verksamheter.

Oscar Ingelmark

BDO