Kursen riktar sig till alla som köper mark till kommuner. Den är inriktad på de hinder som finns i jordförvärvslagen och som påverkar de kommunala förvärven.

E-kursen kommer att behandla domstolarnas strängare krav och visa på vad som krävs för att en kommun ska kunna genomföra ett förvärv.

Som deltagare får du kunskap om

  • När jordförvärvslagen kan vara ett hinder mot kommunens markköp
  • Undantagen från tillståndskravet
  • Villkoren för att tillstånd ska lämnas vid en ansökan
  • Förvärv av jordbruksmark
  • Förvärv från staten

Målgrupp

Mark- och exploateringsingenjörer, jurister och andra fastighetsansvariga på kommuner.

Nivå

Erfarenhet av och intresse för hur kommuner förvärvar fastigheter.

Pass I

Jordförvärvslagen och ansökan om förvärvstillstånd
Undantaget inom detaljplan
Juridiska personers köp från fysiska personer


Pass II

Undantaget när ”egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk” och vad som krävs för att uppfylla det villkoret


Pass III

Kommuners förvärv för den framtida utvecklingen
Något om exploatering av brukningsvärd jordbruksmark
Kommuners köp från staten enligt förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Denna e-kurs är en inspelad version av kurstillfället som livesändes i september 2022. E-kursen är 3h lång avslutas med kontrollfrågor. E-kursen är tillgänglig till och med den 31 december 2022.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer