Rekrytering är helt avgörande för de flesta verksamheter idag. Utan att hitta rätt medarbetare misslyckas affärsplanerna. Att rekryteringsarbetet hanteras på ett professionellt sätt är avgörande. Dels för att hitta rätt person för jobbet, dels för att kandidaterna ska uppleva verksamheten som professionell och attraktiv.

Livesändning – kurstillfället den 19-20 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Då det råder kompetensbrist inom många branscher idag är den så kallade kandidatupplevelsen oerhört viktig och för många verksamheter affärskritisk. Utöver det eftersträvar många verksamheter en ökad mångfald och en rekrytering som hänger tätt samman med värderingar och kultur. Att arbeta kompetensbaserat med sin rekrytering, är det mest träffsäkra sättet att lyckas med ovan.

Denna gedigna 2-dagars kurs går igenom teorierna kring rekryteringsområdet; vad säger forskningen om människans förmåga att fatta rationella beslut, hur ser det ut med den prediktiva validiteten i de verktyg och metoder som används inom rekrytering idag, vad uppskattar kandidaterna i en rekryteringsprocess?

En fördjupning i testteorier, att designa en rekryteringsprocess och hur kompetensramverk används på ett effektivt sätt ingår också i kursen. Kursen är dock även praktisk; deltagarna får använda sig av aktuella rekryteringscase från sin egen verksamhet, ta fram material och öva på trender inom rekryteringsområdet

Redan efter avslutad kurs kan deltagarna skapa och hålla i en kompetensbaserad intervju på ett mer träffsäkert, effektivt och icke-diskriminerande sätt. Deltagarna får efter avslutad kurs också med sig en genomarbetad kravprofil, kunskaper i arbetspsykologiska tester, intervjuguide och bedömningsmall som hen tagit fram för nästa rekryteringsprocess samt förslag på hur en effektiv rekryteringsprocess för aktuell roll kan läggas upp.

Behållningen är därmed både konkret/praktisk inför nästkommande rekrytering, samt ger insikter på ett mer teoretiskt plan kring varför man måste arbeta strukturerat med sin rekrytering och vilka fällor man annars riskerar att falla i.

Som deltagare får du kunskap om

 • Hur man rekryterar kompetensbaserat, träffsäkert och effektivt
 • Hur man skapar en kompetensbaserad kravprofil och håller en kompetensbaserad intervju samt använder sig av bedömningsmallar och beteendeindikatorer
 • Kandidatupplevelse – hur man skapar man en rekryteringsprocess som utgår från kandidatens perspektiv
 • Forskningen inom området – hur man designar en rekryteringsprocess som tar hänsyn till metodernas och verktygens validitet och på så sätt minskar diskriminering och ökar mångfald
 • Arbetspsykologiska testverktyg – vilka är lämpade för rekrytering och varför?
 • Trendspaning – vad händer inom rekryteringsområdet?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som har behov av att vässa sina kunskaper och finslipa sina färdigheter i hantverket rekrytering; medarbetare inom HR, rekryterande linjechefer, rekryteringskonsulter. och VD  Alla som rekryterar idag eller ska rekrytera framöver.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.