Robert Deli håller en kvalificerad kurs om entreprenadavtal och samverkansavtal i syfte att bland annat förebygga tvister. Kursen ger dig bättre förståelse för hur avtalen ska användas för att bidra till en effektiv byggprocess. Dagen har en utpräglat praktisk inriktning.

Välkommen till en dag som ger dig bättre förståelse för vad som bör vara i fokus när entreprenadavtal och samverkansavtal förhandlas. I fokus står de omständigheter som ofta är de mest kostnadsdrivande och fördyrande i entreprenader.  Vi diskuterar även hur beställare och entreprenörer bör anpassa avtalen för att kunna förebygga onödiga tvistefrågor och vi går igenom de vanligaste riskområdena i entreprenader – omfattning, tid, ekonomi och ansvar.

Vi lägger bland annat vikt vid omfattningen av entreprenaden, effektiv reglering av ÄTA-arbeten och frågan avseende vem som är behörig att binda respektive part. Andra viktiga frågor är den juridiska betydelsen av en effektiv platsorganisation och skillnaden mellan byggherrens, entreprenörens och underentreprenörens ansvar. Vidare tittar vi på praktisk hantering av det moderna besiktningsförfarandet och hur en uppblossande tvist hanteras på effektivt sätt. Under dagen diskuterar vi även vad ett samverkansavtal är, hur du på bästa sätt utnyttjar samverkansavtalets fördelar och hur du undviker misstag. Exempel på bra och mindre bra utformning av samverkansavtal redovisas och du får ökad förmåga att förstå och tillämpa avtalsformen. Kursen är i hög grad praktiskt inriktad.

Som deltagare får du bland annat veta mer om:

 • Förhandling av avtal – tips och råd om hur parterna kan dra nytta av varandras
  kompetenser och erfarenheter för att uppnå ett välbalanserat avtal
 • De vanligaste avtalsriskerna, fördelning av risker och avgränsning av åtaganden
 • Hur man på effektivt sätt förebygger en uppblossande tvist vid denna typ av avtal
 • Underentreprenörens ställning i stora entreprenadprojekt

Deltagare

Kursen passar dig som exempelvis är VD, projektledare, platschef, affärsansvarig eller har en annan roll där du är involverad i bygg- och fastighetsprojekt, såsom genomförande av större bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt eller exploatering av fastigheter. Kursens syfte är att ge deltagarna tips och råd som omedelbart kan användas i den dagliga verksamheten.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Entreprenadavtalet som verktyg för fördelning av risker. Avgränsning av entreprenörens åtagande.

 • 10.15-10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Tider och tidplaner. Påföljdssystemet vid entreprenörens kontraktsbrott.

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Ersättningsformer, besiktningens betydelse i entreprenadtvister, hävning av entreprenadavtal.

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Tvistelösningsformer, konsumententreprenader.

 • 16.00

  Kursen avslutas