Inte alla företag måste upprätta en koncernredovisning eller en kassaflödesanalys. Mindre företag slipper detta, men i takt med att företaget växer ökar också kraven på formaliteterna i verksamheten.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,26 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Långt innan lagstiftningen blir aktuell, brukar dock företagets styrelse ställa krav på att dessa dokument ska finnas styrelsen tillhanda. Koncernredovisningen och kassaflödesanalysen underlättar inte bara för företaget i sig, utan det är normalt sett ett krav också från kreditgivare.

Denna kurs tar sikte på hur koncernredovisningar och kassaflödesanalyser skall upprättas i just mindre företag som även innehar ett fåtal dotterbolag. Det primära arbetsinstrumentet för mindre företag är datorprogrammet Excel och fokuseringen ligger på att förstå de vanligaste problemen. Deltagarna kommer praktiskt att upprätta både en koncernredovisning och en kassaflödesanalys för ett exempelföretag i Excel under guidning av föreläsarna för att uppnå bästa möjliga förståelse för de olika beståndsdelarna.

Vid dagens slut kommer du att ha fått en tydligare uppfattning för vilka justeringar som är de vanligast förekommande, samt för varför koncernredovisningen och kassaflödesanalysen är så viktiga för att kunna tolka ett företags utveckling.

Denna praktiskt inriktade kurs hanterar problemen både ur ett producentperspektiv (företagets perspektiv), men också ur ett användarperspektiv (analytikerns perspektiv).

Som deltagare får du kunskap om:

  • Lagar och regler som bestämmer både när och hur en koncernredovisning och en kassaflödesanalys skall upprättas.
  • Hur en koncernredovisning skall upprättas, samt de vanligaste problemen kring upprättandet.
  • Hur en kassaflödesanalys skall upprättas, samt de vanligaste problemen kring hur den skall tolkas.
  • Hur en koncernredovisning och en kassaflödesanalys påverkar företagets finansiella nyckeltal.
  • Enklare modeller i datorprogrammet Excel för koncernredovisning respektive kassaflödesanalys.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomiansvariga i företag, revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare samt andra som kan tänkas komma i kontakt med koncernredovisning och kassaflödesanalys.

Analyser, värderingsarbeten och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Genomgång av lagar och regler som styr koncernredovisningen och kassaflödesanalysen.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Koncernredovisning: De olika stegen vid upprättandet av en koncernredovisning.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Koncernredovisning: Praktiskt arbete med att upprätta en koncernredovisning i ett exempelföretag.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Kassaflödesanalys: Syftet med kassaflödesanalysen, samt de olika stegen vid upprättande av en kassaflödesanalys.
Praktiskt arbete med ett exempelföretag.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 14 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Göran Johansson
Auktoriserad revisor
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Peter Malmqvist
Finansanalytiker
Läs mer