Inte alla företag måste upprätta en koncernredovisning eller en kassaflödesanalys. Mindre företag slipper detta, men i takt med att företaget växer ökar också kraven på formaliteterna i verksamheten.

Långt innan lagstiftningen blir aktuell, brukar dock företagets styrelse ställa krav på att dessa dokument ska finnas styrelsen tillhanda. Koncernredovisningen och kassaflödesanalysen underlättar inte bara för företaget i sig, utan det är normalt sett ett krav också från kreditgivare.

Denna kurs tar sikte på hur koncernredovisningar och kassaflödesanalyser skall upprättas i just mindre företag som även innehar ett fåtal dotterbolag. Det primära arbetsinstrumentet för mindre företag är datorprogrammet Excel och fokuseringen ligger på att förstå de vanligaste problemen. Deltagarna kommer praktiskt att upprätta både en koncernredovisning och en kassaflödesanalys för ett exempelföretag i Excel under guidning av föreläsarna för att uppnå bästa möjliga förståelse för de olika beståndsdelarna.

Vid dagens slut kommer du att ha fått en tydligare uppfattning för vilka justeringar som är de vanligast förekommande, samt för varför koncernredovisningen och kassaflödesanalysen är så viktiga för att kunna tolka ett företags utveckling.

Denna praktiskt inriktade kurs hanterar problemen både ur ett producentperspektiv (företagets perspektiv), men också ur ett användarperspektiv (analytikerns perspektiv).

Som deltagare får du kunskap om:

 • Lagar och regler som bestämmer både när och hur en koncernredovisning och en kassaflödesanalys skall upprättas.
 • Hur en koncernredovisning skall upprättas, samt de vanligaste problemen kring upprättandet.
 • Hur en kassaflödesanalys skall upprättas, samt de vanligaste problemen kring hur den skall tolkas.
 • Hur en koncernredovisning och en kassaflödesanalys påverkar företagets finansiella nyckeltal.
 • Enklare modeller i datorprogrammet Excel för koncernredovisning respektive kassaflödesanalys.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomiansvariga i företag, revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare samt andra som kan tänkas komma i kontakt med koncernredovisning och kassaflödesanalys.

Analyser, värderingsarbeten och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Genomgång av lagar och regler som styr koncernredovisningen och kassaflödesanalysen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Koncernredovisning: De olika stegen vid upprättandet av en koncernredovisning.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Koncernredovisning: Praktiskt arbete med att upprätta en koncernredovisning i ett exempelföretag.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kassaflödesanalys: Syftet med kassaflödesanalysen, samt de olika stegen vid upprättande av en kassaflödesanalys.
  Praktiskt arbete med ett exempelföretag.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.