Konflikter på arbetsplatsen kostar arbetsgivare onödigt mycket pengar. Det uppkommer direkta kostnader i form av sjukfrånvaro och omplaceringar. Dolda kostnader uppstår på grund av att arbetstid går förlorad för att man sysslar med konflikten.

Livesändning – kurstillfället den 26-27 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen fokuserar på hur man strukturerat kan hantera konflikter på arbetsplatser och på så sätt få medarbetare att fungera mer funktionellt tillsammans. Härigenom kan man undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet, omplaceringar, uppsägningar, avskedanden, domstolstvister och kostnader. Omvänt kan man också återfå bland annat arbetsglädje och produktivitet.

Medling är en väletablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd. Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt. Metoden kan användas inom olika konfliktområden och används bl.a. på arbetsplatser, i familjeföretag, vårdnadstvister etc.

I brittiska företag har man under många år arbetat aktivt och strukturerat med att lösa konflikter på arbetsplatser i ett mycket tidigt skede och på så sätt uppnått ovannämnda fördelar. Detta har man bland annat gjort genom att involvera en tredje part – en medlare – antingen från den egna organisationen eller utifrån. Målet är både att lösa de problem som ligger till grund för konflikten och vända den negativa konfliktspiralen så att parterna kan lägga konflikten bakom sig.

Föreläsaren Gert Nilsson Eldrimner går igenom hela medlingsmodellen och ger deltagarna konkreta verktyg för att hantera konflikter på arbetsplatsen på ett framgångsrikt sätt. Han arbetar som medlare på heltid, huvudsakligen i Sverige, men även utomlands. Han håller föredrag och föreläsningar om medling i Sverige och utomlands samt undervisar i medling vid Köpenhamns universitet. Vidare är han och har varit engagerad i olika medlingsorganisat-ioner i Sverige och internationellt.

Under dag 1 får du som deltagare får du kunskap om

 • Kostnader för dysfunktionella konflikter på arbetsplatser
 • Medling som modell
 • Att kreativt hantera arbetsplatskonflikter genom medling, med enskilda och gemensamma möten mellan parterna och medlaren
 • Möjlighet att medverka i ett rollspel i medling

Under dag 2 får du som deltagare får du kunskap om

 • Hur du själv som medlare förbereder parterna och sig själv inför medlingen
 • Hur du själv som medlare steg för steg kan genomföra medlingen, genom såväl individuella som gemensamma möten
 • Hur du själv som medlare upprättar parternas överenskommelse medverka i rollspel och på så sätt pröva sina kunskaper och utveckla sina färdigheter i medling.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till alla med personalansvar eller som arbetar inom HR.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Dag 1
  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion
  Konflikt
  Intressen och behov
  Dysfunktionella konflikter på arbetsplatser

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Enskilda möten mellan de involverade medarbetarna och medlaren

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Gemensamt möte mellan de involverade medarbetarna och medlaren

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Gemensamt möte mellan de involverade medarbetarna och medlaren (forts.)
  Medarbetarnas överenskommelse
  Uppföljning

 • 16.00-

  Kursen avslutas för dagen.

 • 08.30-09.00

  Dag 2
  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion
  Konflikt
  Intressen och behov
  Dysfunktionella konflikter på arbetsplatser

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Enskilda möten mellan de involverade medarbetarna och medlaren

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Gemensamt möte mellan de involverade medarbetarna och medlaren

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Gemensamt möte mellan de involverade medarbetarna och medlaren (forts.)
  Medarbetarnas överenskommelse
  Uppföljning

 • 16.00-

  Kursen avslutas.