Konkurrensrätten innebär både möjligheter och risker för företag, och får allt större betydelse ur ett compliance perspektiv. Under kursen ges en överblick av det konkurrensrättsliga regelverket ur ett praktiskt perspektiv.

Föreläsarna kommer även att gå igenom hur företag kan arbeta förebyggande med frågor inom compliance, de sanktioner som kan drabba ett företag som bryter mot dessa regler och vad ett företag ska tänka på i samband med en platsundersökning (dawn-raid).

Den 27 december 2016 trädde även en ny lag – konkurrensskadelagen – ikraft, och som innebär ökade möjligheter till att väcka skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund i Sverige. Under kursen kommer du att få kunskap om den nya lagen och dess konsekvenser.

Avslutningsvis kommer föreläsarna översiktligt att behandla ett växande område – statligt stöd. De går igenom vad som kan utgöra statligt stöd, när det är tillåtet att ta emot och ge statligt stöd, när stöd måste anmälas till EU-kommissionen och sanktioner mot otillåtet statligt stöd.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Konkurrensrätt: Det konkurrensrättsliga regelverket ur ett praktiskt perspektiv – risker och möjligheter. Översyn av reglerna rörande konkurrensbegränsande samarbeten och missbruk av dominerande ställning. Vilka är riskerna vid en överträdelse?
• Compliance: Hur man kan arbeta förebyggande i sin organisation. Vad man ska tänka på om det sker en oanmäld undersökning av Konkurrensverket eller Kommissionen (”dawn-raid”)
• Skadestånd vid konkurrensöverträdelser: Den nya konkurrensskadelagen – vad kommer det att innebära för företag? Risker och möjligheter
• Statligt stöd: Reglerna om statligt stöd har fått en alltmer central betydelse på senare tid. Kursen ger en överblick om vad som kan utgöra statligt stöd, eventuell anmälningsskyldighet och undantagen samt riskerna vid otillåtet statligt stöd.

Föreläsare är Ulrica Salomon, Johanna Svantesson och Hanna Lekås från Advokatfirman Lindahl.


 Målgrupp

Bolagsjurister,  ledning och personal inom både näringsliv och offentlig sektor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Konkurrensbegränsande avtal, bland annat:

  • Risker i återförsäljaravtal och andra typer av avtal
  • Anbudssamarbeten
  • Särskilt om branschföreningar

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Missbruk av dominerande ställning, bland annat:

  • När riskerar ett företag att ha en dominerande ställning?
  • Rabatter – vilka riskerar att vara otillåtna?
  • Att tänka på vid prissättning

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Sanktioner vid överträdelse av konkurrenslagen
  Ny konkurrensskadelag – översikt

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Statligt stöd
  • Vad är statligt stöd?
  • Hur får stöd tas emot/ges – praktiskt exempel
  • När föreligger anmälningsplikt till EU-kommissionen?
  • Vad händer om någon givit/tagit emot olovligt stöd?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

A & O för min utveckling är att hela tiden hålla mig uppdaterad. I min roll som bolagsjurist ställs höga krav på kunskap och då inte bara på ett ytligt plan. BG Institutes kurser är specifika, fördjupande och prisvärda.

Cecilia Dollander

BSH Home Appliances AB