Välkommen till kursen som syftar till att ge dig som deltagare framgång med din talan i dispositiva tvistemål, och minimera risken för rättsförlust genom illa formulerade yrkanden och grunder. Kursen ges av Roberth Nordh, docent och expert inom processrätt.

Domstolens prövning i dispositiva tvistemål är begränsad utifrån det sätt på vilket käranden formulerat sin talan i form av yrkande och grunder. Också svaranden styr domstolens prövningsutrymme genom sina grunder. Samtidigt som parterna på detta sätt begränsar ramen för rättegången innebär domens rättskraft ett hinder för part att komma tillbaka i en ny process; ett hinder som dessutom sträcker sig betydligt längre än det som domstolens prövat genom domen.

Att i varje situation ange yrkande och grunder på ett för parten bästa sätt är en nödvändig förutsättning för att få framgång med sin talan. En part som inte formulerat sin talan på bästa sätt riskerar att göra en rättsförlust som inte går att reparera senare.

Ofta uppkommer under rättegången behov för en part att komma med nya yrkanden och grunder för att undvika rättsförluster. Möjligheten att göra det är dock begränsade. Regleringen om ändring och justering av talan tillhör de mest komplexa inom processrätten.

Denna kurs syftar till att ge deltagarna fördjupad insikt och kunskap om såväl hur en talan bör utformas vid rättegångens början som möjligheterna att förändra talan under processens gång, allt för att undvika rättsförluster.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur man minimerar risken för rättsförlust genom illa formulerade yrkanden och grunder
 • Möjligheten för part att förändra sin talan under rättegången
 • Behovet för svaranden att väcka genkäromål eller framställa kvittningsinvändning

 

 


Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar vid domstol


 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Vad och hur bör käranden yrka?

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Hur bör grunden för talan anges?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Möjligheten att framställa nya eller ändrade yrkanden. Svarandens rätt att genstämma.
  När och hur får grunden för talan förändras?

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Forts. på Pass III

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag