I de flesta rättegångar är parterna oense om vad som har inträffat. Inget präglar därför domarens vardag så mycket som bevisvärdering. Baserat på Roberth Nordhs modell för bevisvärdering, som bland annat använts av Högsta domstolen under det uppmärksammade ”Balkongfallet”, får deltagare under kursen en väl beprövad metod för att hitta styrkor och svagheter i bevisningens enskildheter.

Parter och ombud har intresse av att kunna påverka domarens tankar kring vilka slutsatser som ska dras av processmaterialet och här är kunskap om praktisk bevisvärdering nödvändig. En rättssäker bevisvärdering kräver ett strukturerat angreppssätt. Huvudinriktningen bör vara att synliggöra styrkorna och svagheterna i bevismaterialet. För att uppnå det måste processmaterialet angripas metodiskt.

Denna utbildningsdag förbättrar din förmåga att dissekera, analysera och värdera bevismaterial, samt att med utgångspunkt från detta påverka domstolens ställningstagande. Syftet är att hitta styrkor och svagheter i bevisningens enskildheter,  och all bevisning ska kunna vägas samman för att bestämma om det uppställda beviskravet är uppfyllt eller ej.

Kursinnehållet grundas på Roberth Nordhs mångåriga erfarenhet av dömande och den syn på bevisvärdering som han presenterar i boken ”Praktisk process VIII. Bevisrätt C. Bevisvärdering” (utg. hösten 2013). Kursen behandlar frågor som är av intresse i alla typer av mål, men med exempel som har särskilt fokus på dispositiva tvistemål.

Som deltagare får du ökad kunskap om:

 • En strukturerad bevisprövning från A till Ö
 • Viktiga faktorer att tänka på vid värdering av bevismaterial
 • Hur du bör gå till väga för att värdera enskilda bevis
 • Riktlinjer för en slutlig sammanvägning av bevis som samverkar eller motverkar
 • Viktiga källor för en felaktig bevisvärdering
 • Förhållanden som stärker bevisvärdet

Målgrupp

Advokater och övriga  jurister som processar vid domstol


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag