Under detta tvådagarsseminarium specialstuderas en central del av den inomkontraktuella skadeståndsrätten, det så kallade konsultansvaret.

Livesändning – kurstillfället den 20-21 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Seminariet fokuserar i huvudsak på ansvarsbedömning, skadeståndsberäkning och jämkningsfrågor. Med stöd av en beprövad steg för steg modell för praktisk skadeståndsbedömning genomför vi praktiska övningar med sikte på såväl teknisk som ekonomisk och juridisk konsultation.

Syftet med seminariet är att ge deltagarna de verktyg som krävs för att självständigt kunna hantera bland annat följande frågor avseende konsultansvar:

 •  Vad fordras för att skadestånd skall kunna dömas ut i olika typer av fall?
 • Hur skall ett eventuellt skadestånd beräknas?
 • Under vilka förutsättningar skall ett eventuellt skadestånd jämkas och i så fall i vilken omfattning?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Förutsättningar för konsultansvar
 • Konsulters ansvarsfriskrivningar
 • Skadeståndsberäkning
 • Jämkningsfrågor
 • Rättspraxis och fallstudier

Övrigt:

Seminariet utgör närmast en sk. workshop. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar i smågrupper och efterföljande diskussion i plenum.

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, skadereglerare (ansvar), försäkringsförmedlare, bolagsjurister

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.