På senare år har antalet tvister i avtal mellan byggherrar, entreprenörer och konsulter som anlitas inom entreprenadverksamhet ökat markant. Nu ställs utökade krav i avtals- och ansvarsfrågor.

Ökningen av tvister kan ha sin orsak i att konsulten arbetat under tids- och kostnadspress, eller utgått från ett tidigare projekt som inte är tillräckligt likt det aktuella. Det ställs nu utökade krav på konsulter när det gäller bland annat avtalens utformning, fackmässigheten i genomförandet och att varna för eventuella riskfyllda eller olämpliga konstruktioner. Detta kommer till uttryck i ABK, som reviderats vid olika tillfällen, nu senast till ABK 09. Kursen ger nödvändig information om ABK:s innebörd och användningsområde i praktiken, samt därtill vanligt förekommande utmaningar och problem som kan uppstå. Som deltagare får du kunskap om:

 • Avtal enligt ABK 09 eller avtal som inte grundats på ABK 09
 • Ersättningsformer, löpande räkning, fast pris eller ”budgetpris”
 • Omfattningen av åtagandet, s k äta-arbeten och tidsförlängning
 • Konsultens ansvar för utförandet av sitt arbete
 • Försäkringar för konsulter inom entreprenadbranschen
 • Om skillnaderna mellan det ansvar som föreligger hos beställare och/eller entreprenör respektive när detta ansvar förs vidare på anlitad konsult
 • Aktuell rättspraxis

målgrupp

Beställare, entreprenörer och konsulter som upphandlar/säljer konsulttjänster samt jurister som praktiskt handlägger frågor inom detta område eller avseende konsultansvarsförsäkringar. Kursen fokuserar på konsultavtal och konsultansvar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Bakgrund – konsultavtal sedda i sitt sammanhang i förhållande till andra branschbestämmelser inom entreprenadsektorn ex vis AB 04 och ABT 06. Konsultens roll mot olika uppdragsgivare.

 • 10.15 – 12.00

  Om konsultavtal enligt ABK 09 eller utan hänvisning till ABK 09. Särskilt om ersättning, äta-arbeten, tidsförlängning och ansvar.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Fortsatt genomgång av ABK 09, om konsultansvarsförsäkring samt kort om rättspraxis

 • 14.45–16.00

  Om skillnaderna mellan det ansvar som föreligger hos beställare och/eller entreprenör resp. detta ansvar som som beställare och/eller entreprenör kan föra vidare på anlitad konsult.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.