Välkommen till en ytterst aktuell kurs om konsumenttjänstlagens regler och den inverkan dessa regler tillsammans med förekommande standardavtal har i avtalsförhållanden.

Avtal mellan näringsidkare och konsument om byggnad, anläggning och installation är mycket vanliga. Ofta ingår parterna muntliga avtal som ändras fortlöpande. Det är ett juridiskt område som även av erfarna jurister uppfattas som mycket problematiskt och lätt leder till svårlösta tvister. Området har under senare tid kommit i fokus, inte minst genom de båda betydelsefulla avgörandena NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040 där en entreprenör bland annat hölls ansvarig gentemot ett konsumentkollektiv för fel i entreprenaden (”enstegstätade fasader). Det finns också en rikhaltig hovrättspraxis som belyser rättsläget.

Kursen ger dig kunskap om konsumenttjänstlagens regler och den inverkan dessa regler tillsammans med förekommande standardavtal (ABS 09) har i dessa avtalsförhållanden. Föreläsare är docent Niklas Arvidsson och professor Per Samuelsson. Båda är verksamma vid Lunds universitet.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

• Allmänt om uppdragsförhållandet och dess karaktär
• Konsumenttjänstlagens regler och dess inverkan på entreprenadavtal
• Likheter och skillnader jämfört med regleringen av kommersiella entreprenader
• Gränsdragningsfrågor
• Standardavtalsreglering
• Konsultavtal
• Vad som gäller när avtal saknas
• Prissättning, ersättningsformer
• Ändringar, tilläggsarbeten
• Hinder, försening
• Fel, reklamation och felpåföljder
• Garanti och ansvarstider


 Målgrupp:

Advokater och jurister som är involverade i entreprenadprojekt där konsument är medkontrahent. Även entreprenörer med konsumenter som uppdragsgivare.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas