Välkommen till kursen som tar fokus på de viktigaste köprättsliga reglerna. Föreläsare är advokat Bo Thomaeus, specialiserad på kommersiell avtalsrätt. Kursen ger deltagare kunskap om köplagen, den internationella köplagen CISG och tjänsteköp.

Så gott som samtliga avtal ett företag sluter rör köp/försäljning av varor och tjänster. Sverige saknar en enhetlig lagstiftning för kommersiella tjänsteavtal, medan vi har både en nationell och en internationell köplag för handel med varor. Köplagens regler är dock – om inte helt, så i vart fall delvis analogt – tillämpliga för många tjänsteavtal och kan därmed sägas utgöra grunden för de flesta avtal vid handel.

Med avstamp i ovan behandlar kursen de viktigaste köprättsliga reglerna. Målet är att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska vara varse om likheter och skillnader vid köp av varor och tjänster nationellt samt därtill bekant med internationella regler och principsamlingar samt dess likheter med vad som kan antas vara gällande svensk rätt.

Med utgångspunkt i köplagen behandlar kursen bland annat frågor om:

• Köplagen, dess relation till CISG och andra internationella principsamlingar
• Köplagstiftningens tillämpning på tjänsteavtal
• Avlämnande och riskövergång
• Avtalsobjektet, dröjsmål och fel
• Garantier och due diligence
• Reklamationer och påföljder
• Vanliga avtalslösningar, särskilt om ansvarsbegränsningar

Som deltagare får du kunskap om:

• Köplagen
• Den internationella köplagen CISG
• Tjänsteköp


 Målgrupp

Advokater och jurister, biträdande jurister, bolagsjurister

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Kurspresentation och orientering om köplagen, CISG samt andra internationella principsamlingar och dess tillämpning på tjänsteavtal

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Avlämnande och riskövergång; Avtalsobjektet, dröjsmål och fel

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Garantier och due diligence; Reklamationer och påföljder

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Vanliga avtalslösningar, särskilt om ansvarsbegränsningar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB