Coronakrisen ställer stora delar av svenskt näringsliv på sin yttersta spets. För att ge livskraftiga företag möjlighet att överleva krisen har regeringen infört ett tillfälligt ”stödpaket” som ger arbetsgivare möjlighet att permittera sina anställda genom så kallat korttidsarbete.

I praktiken innebär det att de anställda arbetar deltid men får behålla nästan hela sin lön genom det statliga stödet. Hur fungerar detta praktiskt och hur ser rättigheterna och skyldigheterna ut för arbetsgivare och arbetstagare? Vem har rätt att få till stöd, hur bör ansökan utformas och vilka misstag och fallgropar bör man undvika? Och vad händer om ett företag får nej på sin ansökan?

I BG Institutes specialinsatta avsnitt svarar advokaten Åsa Erlandsson, arbetsrättsexpert vid Setterwalls advokatbyrå, på frågorna om den del av regeringens ”coronapaket” som handlar om korttidsarbete och permittering.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater, skatterådgivare, bolagsjurister, HR-funktioner och företagsledningar som vill få en snabb och praktiskt orientering om vilka regler som gäller.