Kursen behandlar hur arbetsgivare behöver arbeta kopplat till Corona – Covid -19. Vi går igenom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, hur företagsledningen ska arbeta med en samhällsfarlig smitta som Corona är enligt AFS 2018:4 och vad som är viktigt att tänka på i mötet med medarbetare och chefer kring frågan.

Kristina Elliot går igenom viktigaste delarna gällande vad arbetsgivaren behöver tänka på, praktiska råd och tips samt konkret vad som skiljer arbetsmiljöriskarbete vid smitta från andra typer av riskanalyser. Du får bland annat veta mer om riskanalyser, psykologi, stigma och medmänsklighet.

I arbetet med sjukfrånvaro hör det kanske inte till vanligheterna att ett virus som Corona Covid-19 plötsligt dyker upp. Hur farligt eller ofarligt viruset än är behöver företagsledare ta ställning till hur de vill att företaget ska jobba med frågan. Det finns lagliga aspekter utifrån arbetsmiljön, mänskliga aspekter men också riskaspekter. Hur ser det arbetet ut?

Du får bland annat kunskap om:

  • Skillnaden mellan Corona Covid-19 och vanlig sjukfrånvaro
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Krishantering och kommunikation
  • Vad gäller för medarbetare och chefer?
  • Sverige & samverkan – ev införande av korttidsarbete – stöd från regeringen till företag

Intervju med Stefan Wahlberg

Om kursen

Målgrupp:

HR, VD, People & Culture, Ledningsgrupp, Chefer, förhandlingschef, arbetsmiljöexpert, skyddsombud

E-kursen omfattar 45 minuters utbildning inklusive kunskapsfrågor.

E-kursen är inspelad våren 2020.