Välkommen vår helt nya kurs Krock och samspel mellan regelverken inom finansmarknaden. Med Anders Stenkrona som föreläsare.

Det blir allt mer uppenbart att bolag inom den finansiella sektorn behöver skapa en strategisk plan hur de ska kunna hantera ökade regulatoriska krav och att även de medarbetare som inte direkt arbetar med kundkontakt förstår syftet med regelverken, hur de hänger ihop och kostnaderna associerade med regelefterlevnad.

Under det senaste decenniet har finansiella kriser skapat en efterfrågan på allt starkare och tydligare regelverk, i hopp om att minska risken för liknande kriser i framtiden. Det är en stor utmaning att utforma regler som kan hantera alla förändringar och en lika stor utmaning för de finansiella aktörerna att finna sätt att anpassa sin verksamhet till dem.

Alla befattningshavare i finansmarknaden har ett ansvar att förstå regelverken på ett övergripande plan och denna kurs är speciellt framtagen för ekonomer som vill och bör lära sig mer om finansmarknadsrättsliga frågor och hur de hänger ihop.

På den här kursen tittar vi på de regelverk som är mest aktuella just nu; MiFID II, GDPR och PSD2 och hur det samspelar med varandra. Vi kommer se hur den historiska utvecklingen bidragit till den regulatoriska situation vi befinner oss i nu. Vi kommer fördjupa oss i hur och varför dessa regelverk drar mest resurser just nu och vi kommer även tillsammans diskutera trender och sannolika framtidsscenarier på den svenska och internationella finansmarknaden.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En övergripande förståelse för hur regelverken utvecklats på förekommande anledning under det senaste decenniet
 • Förståelse för hur de olika regelverken hänger ihop och i vilken grad de är i konflikt med varandra och möjligtvis får motsatt effekt än vad som avsågs från början
 • En redogörelse för de tre regeluppdateringarna som är mest aktuella just nu: MiFID II, GDPR och PSD2

Målgrupp:

Den här kursen riktar sig till:

 • De som har ledande befattningar och strategiskt ansvar i företag samt på finansmarknaden till exempel ekonomichefer, CFO, affärslinjechefer, controllers, compliance officers, vd eller styrelsemedlemmar.
 • Ekonomer och jurister/advokater som vill få ökad förståelse för finansmarknaden och dess betydelse för den egna verksamheten.
 • De som jobbar med att erbjuda finansiell rådgivning.
 • De som råder inom finansmarknaden och vill få ökad förståelse för sina kunder situation och prioriteringar, till exempel juristfirmor och strategikonsulter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Historisk överblick om hur regelverken utvecklats under de senaste decennierna

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Övergripande redogörelse för regelverkens betydelse idag och status

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Aktuell info och diskussion om de mest aktuella regelverksuppdateringarna; MiFID II, GDPR och PSD2

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Framtidsspaning. En spännande och givande diskussion tillsammans med deltagarna

 • 16.00-

  Kursen avslutas.