Hur påverkar livsåskådning, kultur och värderingar våra beteenden och vad är de egentligen? Hur kan vi bli bättre på att leva i överensstämmelse med våra värderingar? Hur kan kulturen och värderingarna i en verksamhet hjälpa individer att agera på ett sätt som gör att de känner sig trygga i att de agerar i företagets anda?

Under dagen kommer vi att gå igenom en konkret metod och konkreta verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta med detta.

I den här kursen tittar vi närmare på vad värderingsstyrning är och vilka effekter vi kan se av att systematiskt och strukturerat arbeta med det. Exempelvis hur en verksamhets kultur och värderingar påverkar varumärkets värde.

Värderingsstyrning som verktyg kan användas för att uppnå verksamhetens satta mål utan att detalj- eller regelstyra. När medarbetare och ledare känner i ”ryggraden” hur bolaget önskar att man ska agera så blir man säkrare och snabbare till beslut och det blir mycket mer ”rätt” beslut igenom hela organisationen.

Kultur skapas genom handling och den utvecklas genom det vi gör och inte genom det vi säger. Att arbeta på ett värderingsbaserat företag innebär att leva och agera efter de värderingar man uttalat. Kulturen måste genomsyra verksamhetens aktiviteter och handlingar i vardagen. Precis som vid andra arbeten i en verksamhet så krävs en metod och systematik för att arbeta med värderingar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur kultur och värderingar påverkar vårt beteende och vilka effekter det kan få i en verksamhet
 • Vad det innebär att jobba med värderingsstyrning och varför det blir ännu viktigare i en snabb och föränderlig värld som blir mer digitaliserad
 • Konkret metod för att med hjälp av kulturen nå verksamhetens mål och vision

Målgrupp:

HR Direktör, HR Manager, HR Businesspartner, HR konsult, ledningsgrupper, chefer med personalansvar, alla som arbetar inom People & Culture

Vissa delar av utbildningens teoripass kommer att distribueras till kursdeltagarna digitalt innan kursstart. Att alla tagit del av vissa kunskaper innan kursstart leder till bättre förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt av dagen samt komma ihåg mer efteråt.  Det ger dessutom större utrymme till praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte under själva kursdagen.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.