Reglering om konkurrensbegränsning, värvningsförbud, sekretess samt hantering av företagshemligheter efter anställningens upphörande.

Under en anställning gäller lojalitetsplikten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lojalitetsplikten innefattar bland annat att man som anställd inte får konkurrera med bolaget eller för egen eller annans räkning försöka värva bolagets kunder eller anställda. Men, hur ser regleringen ut efter anställningens upphörande? Och hur kan man bäst uppnå den relation man vill avtalsmässigt? Kurstillfället erbjuder dig en genomgång av all relevant reglering kring vad man kan tänkas vilja få till stånd mellan en arbetsgivare och en arbetstagare efter anställningens upphörande. Under dagen kommer föreläsarna också att gå igenom ett antal case-övningar för att du som deltagare ska få en bild av hur förhållande verkar i praktiken.

Som deltagare får du kunskap om:

Föreläsarna går igenom de rättsliga regleringar som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare efter anställningens upphörande, hur klausuler ska utformas, samt praktiska tips baserat på föreläsarnas erfarenheter från verkliga fall.

Målgrupp: Kursen vänder sig till personer som arbetar inom HR och med arbetsrättsfrågor, t.ex. personalchefer, HR-chefer, bolagsjurister, advokater och andra.

Frågor att behandla och diskutera under dagen får gärna skickas in i förväg

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Konkurrensklausul
  Genomgång av förutsättningar för att tillämpa en konkurrensklausul och praxis från Arbetsdomstolen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Värvning av kunder och anställda
  Genomgång av hur och när man kan tillämpa ett förbud för värvning av kunder och anställda och praxis från Arbetsdomstolen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Sekretess och företagshemligheter
  Genomgång av sekretessåtaganden samt skydd av företagshemlighet efter anställningens upphörande, lag om skydd för företagshemligheter m.m.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Rättsmedel och bevisfrågor samt genomgång av klausuler som fungerar i praktiken
  Genomgång av rättsmedel som kan användas (t.ex. intermistiska förbudsförelägganden), praktiska tips om bevissäkring och hur man bör använda exempelklausuler i olika situationer

 • 16.00-

  Kursen avslutas.